Fond: Har skogen blitt gjort sitt for denne syklusen?

Oslo (Fond Direkt) Skogrelaterte aksjer har de seneste årene steget, med drahjelp fra et gunstig globalt konjunkturer. For eksempel har det børshandlede fondet Ishares Global Timber & Forestry ETF (hvor SCA, Holmen, UPM-Kymmene og Stora Enso inngår blant 24 beholderinger), steget 91 prosent siden 1. januar 2012. Men i slutten av august 2018 skjedde det noe, og aksjekursene for mange skogaksjer falt kraftig.

Kursutvikling siden 1. januar 2012 for Ishares Global Timer & Forestry ETV samt Invesco MSCI Global Timber ETF. I dollar. (Kilde: Morningstar)

Kursutvikling siden 1. januar 2012 for Ishares Global Timer & Forestry ETV samt Invesco MSCI Global Timber ETF. I dollar. (Kilde: Morningstar)

“Vi tror at det er på grunn av de dystre globale utsiktene. Investorene kjenner at vi er nærmere, eller allerede passert, toppen av denne syklusen, og har derfor redusert sin sykliske eksponering. Skogsrelaterte aksjer har prestert ekstremt godt de siste fem årene, så muligens var de modne for gevinstsikring også”, kommenterer Aki Kostiander, forvalter og sjef for realaktiva i kapitalforvalteren United Bankers.

Skogseiende børsselskaper får i hovedsak kontantstrømmen sin gjennom at tre foredles til papirmasse som blir til blant annet kartong, til ulike typer papir, eller til trevarer. Grovt forenklet handler det om et virksomhetsområde med strukturell vekst (masse, forpakningsmateriell), et med strukturell nedgang (trykkpapir), samt et område som i høy grad er konjunkturavhengig (trevarer).

Forpakningsindustrien for trebasert materiell spås ifølge mange en lys fremtid, blant annet siden økt e-handel gir økt etterspørsel etter kartong. Samtidig endres trenden i områder som restauranters matforpakning bort fra palst og mot trebaserte løsninger, som en følge av økt miljøbevissthet.

prisen doblet seg. (Kilde: Bloomberg)

prisen doblet seg. (Kilde: Bloomberg)

Innom trykkpapirindustrien derimot er etterspørselstrenden tydelig negativ flere år tilbake, noe som kortfattet gjenspeiler en større andel digitale lesere. Statistikk fra organisasjonen for europeiske trykkpapirprodukter, Eurograph, viser eksempelvis at de totale europeiske leveransene falt med 8,5 prosent i september sammenlignet med samme måned i 2017.

Nedenfor er en tabell over utviklingen for de europeiske leveransene av ulike typer trykkpapir, sammenlignet med 2017.

241

At trykkpapir er på nedgang er dog ingen nyhet for skogselskapene, som de seneste årene ofte har satset store beløp på å legge om produksjonen fra papir til forpakningsmateriell. Noe som heller er en uro for investorer er at en sviktene konjunktur skal føre til for eksempel lavere boligbygging, der segmentet trevarer spiller en viktig rolle.

“Tømmerprisene i USA har falt kraftig og byggeaktiviteten har bremset, men det er mest en amerikansk bekymring. Det som er mer bekymringsfullt for sektoren er risikoen for eskalerende global handelskrig, og at veksten i den kinesiske økonomien bremser”, sier Aki Kostiander.

På begrense beskrivningen av skogforedling til forpakning, papir og trevarer er dog å undervurdere treenes potensial.

Fordypning av evnet finnes gjennom Danske Banks temaartikkel “Skogen går fra basisindustri til high-tech”, og på side to på det lenkede nyhetsbrevet Skog & Ekonomi nr 3 2018.

For den som vil investere i fond med ren skogseksponering ser tilbudet dessverre ikke helt oppmuntrende ut nå. Et søk i Morningstar gir null treff.

Videre er det to ETF-alternativer fra begynnelsen av teksten ikke heller tilgjengelig, siden innføringen av EUs verdipapirdirektiv MiFID2 i januar 2018. Gjenstående er direkteeie i aksjer, i form av for eksempel SCA, Holmen og Stora Enso. Den som vil ha inspirasjon til aksjekjøp i utenlandske skogs selskap kan ta en titt i beholdningen til Ishares Global Timer & Forestry ETF og Invesco MSCI Global Timber ETF. Porteføljenes aksjebeholdning finnes på nettsidene til Blackrock (Ishares) og Invesco.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER