• OPPDRAGSARTIKKEL

Fremvoksende markeder: Attraktivt for det langsiktige tross risiko -UBS

Oslo (Fond Direkt) I 2016 antok den sveitsiske eiendomsforvalteren UBS AM en positiv innstilling i forhold til fremvoksende markeder. Hovedargumentet var et økende vekstgap mot utviklede markeder, samt en gunstig vekstmarkedssyklus, støttet av forbedrede fundamentale forhold både på lands og bedriftsnivå.

Grunnlaget for denne konklusjonen var at nedgangen i bedriftsinvesteringer (capex) de siste årene har bidratt til en innhenting i marginer og lønnsomhet, at Kinas fortsatte rebalansering av tjenester og forbruk ga støtte og at aksjeverdsettelsene var rimelige og mye lavere enn i USA.

Etter å innledningsvis ha hatt rett i sin tese (i dollar steg den brede vekstmarkedsindeksen MSCI Emerging Markets 11,2 prosent 2016 og hele 37,3 prosent 2017 totalt) har 2018 hittil blitt et tapt år med hensyn til avkastningen i vekstmarkeder. Indeksens årlige avkastningen var den 25. november på -13,9 prosent.

MSCI Emerging Markets NR USD siden 1. januar 2016. (Kilde: Morningstar)

MSCI Emerging Markets NR USD siden 1. januar 2016. (Kilde: Morningstar)

Hva har forårsaket årets nedgang? Vekstmarkeder stod overodnet mot stigende renter godt til begynnelsen av 2018, gitt et sterkt økonomisk bilde, skriver UBS. Det som så skjedde var at styrken i den amerikanske økonomien i forhold til resten av verden fikk dollaren til å stige, noe som medførte en hodepine for fremvoksende markeder, ifølge UBS. En sterk dollar er ansett å være negativt for fremvoksende markeder, som ofte har belånt sine økonomier i den amerikanske valutaen, og gjelden er dyrere når dollaren stiger mot den lokale valutaen.

“Dette utløste problemet i små økonomier med store eksterne underskudd og høy utenlandsgjeld, som Argentina og Tyrkia, problemer som smittet over til resten av vekstmarkedene i form av høy volatilitet”, skriver UBS, som mener at denne nervøsiteten forårsaket strøm ut fra obligasjonsmarkedet og ETFer, som igjen forårsaket nedadgående press på vekstmarkedsvalutaer og presset opp rentene.

For å gjøre ting sies sentimentet å ha forverret seg ytterligere av at handelskonflikten mellom USA og Kina eskalerte, som igjen økete risikoen i fremvoksende markeder og hindret en mulig oppgang. Dessuten var det enda mer (kortsiktig) motvind av Kinas innsats for å stabilisere økonomiens gjeld, da Kina er en viktig handelspartner for mange fremvoksende markeder, og stabilisering i praksis innebar et redusert økonomisk høytrykk.

Hvor står vi nå?

Mens det ikke savnes utfordringer for fremvoksende markeder, har satt avtrykk i aksjekursene. UBS mener at dagens risiko i stor grad reflekteres i aksjemarkedet, og peker på at vekstmarkeder i dagens situasjon handles til 1,5 ganger bokført verdi (ned fra 1,9 ganger i januar 2018 og under det langsiktig gjennomsnitt på 1,8).

Virkningen av de ovennevnte bekymringer er ikke ubetydelig for fremvoksende markeder, men er samlet sett ganske begrenset i forhold til fundamentale forhold som økonomisk vekst og bedriftenes fortjeneste, utover kort sikt, ifølge UBS.

“Markedetsreaksjonen var uansett meget skarp, drevet mest av negative sentiment og utbetalinger fra strømmer ut av fremvoksende markeder. Og dette er en aktivaklasse med en tilbøyelighet for overdreven bevegelse i form av både sentiment og markedspriser, delvis da det fortsatt av mange investorer sees som en taktisk aktivaallokering, snarere enn en langsiktig strategisk plassering, “skriver UBS.

Kapitalforvalteren mener, til tross konstateringen om at betydelig risiko forblir, at vekstmarkedsandeler gir en attraktiv investering på lang sikt. Den grunnleggende helsen er ifølge UBS intakt i de fleste vekstmarkedsland, i form av faktorer som driftsbalansen og ekstern netto gjeld, og selskapers lønnsomhet og utsikter for resultatvekst ser sunn ut, legger de til.

UBS er imidlertid skeptisk til risikoen på kort sikt, og det som umiddelbartvil gjøre forvalteren mer positiv vil være en kombinasjon av en stabilisert handelskonflikt, mindre regulatoriske inngrep i Kina, samt stabilisering av dollarstyrkingen.

Overordnet mener UBS at strukturelle vekstutsikter forblir på plass i fremvoksende markeder, og de hevder å være kjøpere med en horisont på 18-24 måneder eller mer.

Forvalterens analyse peker på gode muligheter i flere sektorer, inkludert forbruker, internett, bank og forsikring. Samtidig sies UBS å være oppmerksom på risiko og å ha ekstremt begrenset eksponering mot områder de anser som sårbare i fremvoksende markeder.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER