Fond: Verdiaksjer overtar for vekst, ifølge Morgan Stanley

Oslo (Fond Direkt) Verdiaksjer overtar stafettpinnen fra vekstaksjer i USA, ifølge Morgan Stanleys aksjestrateger.

Bankens strateger anbefaler en større andel aksjer som handles med lave multipler og en lavere andel aksjer i selskaper som tilbyr høy vekst, skriver Business Insider.

I lang tid har situasjonen sett annerledes ut, ettersom vekstaksjer har gått betydelig bedre enn verdiaksjer.

“Vi tror at det skjer en stor forandring i ledelsen fra vekst til verdi, noe som kan vise seg å bli mer vedvarende enn de fleste tror”, sier Mike Wilson, sjefstrateg for amerikanske aksjer i Morgan Stanley i en kommentar.

En bakenforliggende faktor til den forventede endringen er stigende renter, som har fått markedet å begynne å premiere lav verdsettelse. For 2019 regner Mike Wilson med at S&P 500 vil avsluttet året på 2.750, noe som vil bety en beskjeden økning sammenlignet med mandagens sluttnivå på 2.673. Sjefstrategen regner dog med stor volatilitet i løpet av året, på grunn av betydelig dempet resultatvekst.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER