Ålandsbanken: høynet aksjevekten til 70%, anser markedet som litt vel pessimistisk

Oslo (Fond Direkt) Brist på kvalifisert arbeidskraft, ikke en svak etterspørsel, er hovedårsaken til at veksten kommer til å endre seg til nedgang i 2019. Konjunkturoppgangen kan dog forlenges av at selskapene øker sine kapasitetsinvesteringer, hvilket som sannsynligvis bør skje på grunn av bra selskapsrapporter, brist på arbeidskraft og sterk balanse.

Det skriver Ålandsbanken i en markedsrapport, der de som grunn for økte investeringer peker på at kredittgivningen til ikke-finansielle foretak i EMU har vært tilbakeholden siden finanskrisen, hvilket gir potensial for en sterkere investeringskonjunktur.

Ålandsbanken har løftet sin aksjevekt fra 60 til 70 prosent, da banken bedømmer at børsen verdsettes altfor pessimistisk.

“Vi noterer at flere nordiske aksjeselskaper, til tross for sterke delårsrapporter og optimistiske framtidsutsikter verdsettes mer enn to standardavvik lavere enn sitt historiske gjennomsnitt”, skriver Ålandsbanken

Videre anser banken at markedets prissetting reflekterer forventningen om fardt som kunne sees i sammenheng med finanskrisen i 2008/2009 og under eurokrisen i 2012

“Vi har vanskelig for å ta til oss et så negativt konjunkturbilde og regner med at markedets nedpressede risikoapetitt er et tilfelle å utnytte, men vi utvurderer utveklingen så vi raskt kan korrigere eksponeringen vår”, heter det.

Med hensyn til geografisk aksjeallokering gis Norden og USA en overvekt, samtidig som øvrige Europa og fremvoksende markeder tildeles undervekt.

På rentesiden forutser Ålandsbanken en lav forventet realavkastning (nominell avkastning minus inflasjon) framover i Europa, da man bedømmer at ECB ikke vil påbegynne sine rentehøyninger før andre halvår 2019.

Banken oppgis å foretrekke fleksible rentefond, med mulighet for å generere positiv avkastning også i et tilfelle da obligasjonsrenter forsiktig stiger. Lange rentepapirer, som normalt faller i verdi når renten stiger, gis en undervekt, og her mener Ålandsbanken at stigende inflasjon samt inflasjonsforventninger ligger i kortene. Stigende inflasjon innebærer insentiver for sentralbanker til å høyne styringsrenten, for å kjøle ned økonomien. I tillegg til det nevner banken at sentralbankenes minskede nettokjøp av obligasjoner peker mot stigende renter.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.