• OPPDRAGSARTIKKEL

SKAGEN Kon-Tiki: Stor rabatt for EM generelt og Kon-Tikis portefølje spesielt gir en interessant posisjon -forvalter

Oslo (Fond Direkt) Fremvoksende markeder (EM) har hittil hatt et tøft børsår både i absolutte og relative termer. Nedgangen for den brede MSCI Emerging Markets-indeksen var 13,9 prosent pr 22. november, mens verdensindeksen MSCI World falt mer moderat med 4,0 prosent (begge i dollar).

Forutsetningene for at fremvoksende markeder skal hente seg inn og levere god avkastning fremover er dog på plass.

Det mener Fredrik Bjelland, som forvalter EM-fondet SKAGEN Kon-Tiki. Han lister i et innlegg på SKAGEN Fondenes hjemmeside opp fem argumenter for hvorfor en investor burde overveie fremvoksende markeder. Langsiktig stabil vekst, utviklingspotensial, attraktiv historisk avkastning, lovende verdsettelser samt gode markedsutsikter er den miksen av faktorer som fører frem til Fredrik Bjellands lyse konklusjon.

Det som ifølge forvalteren taler for en god vekst er at tekniske fremskritt, forbedrede nivåer innen utdanning og helsevesen samt gunstige demokratiske forhold kommer til å fortsette å lede utviklingsøkonomiene mot økt velstand og bedre økonomi.

“Ser man forbi støyen rundt handelskrig og valutasvakhet, er det fortsatt en forventning om at vekstmarkedene vil vokse dobbelt så fort som de utviklede OECD-landene de neste to årene ”, skriver Fredrik Bjelland.

Forvalteren konstaterer at fremvoksende utgjør 40 prosent av verdens areal og nær 60 prosent av jordens befolkning, men at fremvoksende markeders sammenlagte børsverdi bare utgjør 12 prosent av det globale aksjemarkedet. Utvikling på områder som selskapsstyring, aksjemarkedslikviditet og handelskostnader beveger seg i riktig retning i fremvoksende markeder, noe som lover godt for langsiktige investorer, mener Fredrik Bjelland.

Andel innbyggere, areal, BNP samt børsverdi for fremvoksende markeder respektive G7-landene, pr 26. oktober 2018. (Kilde: SKAGEN Fondene).

Andel innbyggere, areal, BNP samt børsverdi for fremvoksende markeder respektive G7-landene, pr 26. oktober 2018. (Kilde: SKAGEN Fondene).

Den dominerende målestokken for aksjeutviklingen til fremvoksende markeder, MSCI Emerging Markets, ble laget i 1988, men Fredrik Bjelland har med hjelp av data fra Bofa Merril Lynch gravd helt tilbake til 1935 i arkivet for å tydeliggjøre utviklingen.

“Den årlige avkastningen for fremvoksende markeder under rullende tiårsperioder har vært gjennomgående positiv siden 1935. Det var bare under noen få tiårsperioder rundt andre verdenskrig, internettkrasjet og asiakrisen at investorer gikk tilbake. Til og med i det seneste tiåret, som inneholdt finanskrisen, har investorer i fremvoksende markeder generelt fått gevinst”, skriver han.

  Utvikling for aksjer i fremvoksende markeder siden 1935. (Kilde: SKAGEN Fondene/Bofa Merrill Lynch)

Utvikling for aksjer i fremvoksende markeder siden 1935. (Kilde: SKAGEN Fondene/Bofa Merrill Lynch)

Forvalterne mener at SKAGEN Kon-Tikis langsiktige utvikling har vært mer enn imponerende og peker på at fondet siden starten i 2002 har hatt en årlig avkastning på 11,5 prosent målt i euro. Det er 4,4 prosent bedre enn MSCIs indeks for fremvoksende markeder og nesten dobbelt så bra som verdensindeksen MSCI World i samme periode, skriver han.

Knyttet til aksjeverdsettelser har motvinden i fremvoksende markeder skapt et betydelig verdsettelsesgap mot utviklede markeder, ifølge Bjelland, som skriver at fremvoksende markedsaksjer sett i pris/bok-verdsettelse handles til en rabatt på 36 prosent mot utviklede markeder - en av de største verdsettelsesforskjellene på tjue år. Kon-Tikis portefølje opplyses dessuten å bli handlet til en rabatt på ytterligere 36 prosent mot indeksen for fremvoksende markeder, sett mot fondets 35 største beholdninger, som utgjør 87 prosent av porteføljen. Forvalteren ser i dag et vektet oppsidepotensial på 59 prosent for porteføljen.

Fredrik Bjelland synes å se at mange av problemene som er relatert til konjunktur og marked, som tynger de fremvoksende landene i år, er på vei til å stabiliseres. Han nevner blant annet at Kina tilfører likviditet til økonomien gjennom ulike tiltak samt at usikkerheten i Brasil har minsket etter at den markedsvennlige Jair Bolsonaro ble valgt til president.

Alt i alt mener forvalteren at forholdene mellom risiko og avkastning ser interessant ut for fremvoksende markeder, og han skriver at Kon-Tikis relative utvikling forsetter å forbedres samtidig som porteføljen er attraktivt verdsatt. Det taler for at fondet gode forutsetninger for å skape en langsiktig god absolutt avkastning selv i fortsettelsen, avslutter Fredrik Bjelland.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER