• OPPDRAGSARTIKKEL

UBS Equity Global Impact: Fondet som måler porteføljens påvirkning

Oslo (Fond Direkt) Klimaspørsmålet, av mange beskrevet som en krise, krever store anstrengelser på mange nivåer. Det gjelder alt fra individuelle valg knyttet til konsum og gjenvinning, til globalt samarbeid på samfunns- og geopolitisk basis.

Dette gjelder også i høyeste grad hvordan sparepengene våre investeres, noe finansmarkedene i stadig økende grad har tatt hensyn til, blant annet gjennom lansering av en myriade av indeksprodukter og fond med fokus på ESG (Environmental, Social og Governance). ESG handler om at selskap inntar en ansvarsfull og bærekraftig posisjon når det kommer til klima, sosiale forhold og selskapsstyring.

Aksjefondet UBS Equity Global Impact ble lansert i oktober 2017, for å aktivt støtte arbeidet med kritiske klimamessige og sosiale spørsmål, samtidig som eierne skal få en bra avkastning på sin investering. Fondets påvirkningskategorier inkluderer klimaforandring, luftforurensning, helse, vann, matsikkerhet og fattigdomsbekjempelse.

Et sentralt utgangspunkt i fondsforvalterne Bruno Bertoccis, Joseph R. Elegantes og Dinah Koehlers arbeider er FNs bærekraftsmål, som ble satt på en FN-konferanse i september 2015 (Sustainable Development Goals, eller UN SDG).

UBS Equity Global Impact er, ifølge en rapport fra UBS, unik, på grunn av måten man måler og rapporterer porteføljens faktiske påvirkning innen fondets innretning. Et eksempel er at fondet, sammen med akademiske partnere, har utviklet forretningsmodeller for å forstå hvor mange liv som forlenges av teknikker som forbedrer vannkvaliteten samt i hvilken grad sykehusopphold og sykedager minsker på grunn av vannforbedringer. Data for dette omfatter land med utviklingsbehov på området og der fondets porteføljeselskaper er aktive.

Samtidig utvikler UBS målemetoder for nye kategorier med påvirkning. Et eksempel her er en metodologi som kan vurdere hvordan selskap relatert til mat bidrar til økt tilbud av næringsrik mat, samtidig som klimaet beskyttes. Det neste trinnet er metoden for fattigdomsbekjempelse, ifølge UBS, som mener at vitenskapelig arbeid og kausalitet er kjernen til å verifisere påvirkningsgraden innen alle undersøkte kategorier.

  Bildet viser opptil flere punkter av FN SDG-programmet for klimaforandringer og luftforurensing, vannmangel, matsikkerhet, helse samt fattigdomsbekjemping. Under fondets målfokus på områdene. (Kilde: UBS)

Bildet viser opptil flere punkter av FN SDG-programmet for klimaforandringer og luftforurensing, vannmangel, matsikkerhet, helse samt fattigdomsbekjemping. Under fondets målfokus på områdene. (Kilde: UBS)

En titt på fondets topp-10-liste viser en sektorbredde, med selskaper som fokuserer på blant annet vannhåndtering, legemidler, IT, medisinteknikk og mat. (Kilde: UBS)

En titt på fondets topp-10-liste viser en sektorbredde, med selskaper som fokuserer på blant annet vannhåndtering, legemidler, IT, medisinteknikk og mat. (Kilde: UBS)

Noe som er overraskende er at UBS i sin rapport løfter frem det norsk energiselskapet Equinor (tidligere Statoil), som interessant både fra et bærekrafts- og investeringsperspektiv. Equinor, hvis omsetning i dag hovedsakelig er avledet fra offshore-boring etter olje, er i ferd med å gradvis komplettere porteføljen sin med fornybar energi og andre energiløsninger med lave karbonutslipp. Navneendringen som skjedde i mai 2018 var en del av ambisjonen, og Equinor opplyste samtidig at 15-20 prosent av investeringene vil bli gjort innen nye energiløsninger pr år i 2030.

Ifølge UBS bruker Equinor nå ingeniør- og teknologikompetansen man gjennom årene har skaffet seg fra å bygge plattformer i tøffe miljøer, til å utvikle en voksende portefølje av vindkraftplattformer ute til havs. Blant øvrige initiativ som UBS fremhever er investeringsfondet Equinor startet i februar 2016, som fokuserer på vekstselskaper innen fornybar energi, der investeringsbeløpet i gjennomsnitt var 1-20 millioner dollar over en periode på 4-7 år.

UBS deltok på Equinors “Social Responsible Investor Day” i mai 2018, da man aktivt engasjerte seg i selskapets strategi for å takle klimarisiko, ifølge rapporten.

UBS Equity Global Impacts sektorfordeling av selskap. (Kilde: UBS)

UBS Equity Global Impacts sektorfordeling av selskap. (Kilde: UBS)


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER