• OPPDRAGSARTIKKEL

ODDO BHF Haut Rendement 2025: Selektiv high yield-portefølje skal lose fondet gjennom usikre tider

Oslo (Fond Direkt) Markedet for high yield-obligasjoner falt samlet 0,84 prosent i oktober, i en turbulent måned da mørke skyer samlet seg på himmelen. Sykliske sektorer som transport, bilindustri og råvarer presterte dårligst, med nedgang på henholdsvis 1,90, 1,85 og 1,69 prosent. Energi og offentlige tjenester stod sterkest imot (+0,62, -0,17 prosent).

Det går frem av en månedsrapport fra ODDO BHF Haut Rendement 2025, med kommentarer fra forvalterne Alain Krief og Olivier Becker. Fondet er av typen “target-date”, og selskapsobligasjonene som inngår i porteføljen har en løpetid som ikke kan overstige seks måneder og en dag etter 31. desember 2025.

Forvalterne Alain Krief og Olivier Becker, som bistås av et kreditteam på ni personer, investerer i en diversifisert portefølje av selskapslån innen high yield (mellom BB+ og CCC+ hos Standard & Poors, eller tilsvarende), ifølge rapporten. Fondet ble lansert i januar i år, og i slutten av oktober hadde det 269 millioner euro i forvaltningskapital.

Kilde: ODDO BHF AM SAS

Kilde: ODDO BHF AM SAS

Avkastning for ODDO BHF Haut Return 2025 i løpet av måneden og deretter siden fondets start (FS) 12. januar 2018. Fondet mangler en referanseindeks. I basisvalutaen euro og konvertert til norske kroner pr. 31. oktober:

\  Oktober (EUR) FS   Oktober (NOK) FS         

Fond  -1,47     -1,30  -0,79     -2,71  

Når det kommer til porteføljeendringer rapporterer fondet å ha deltatt i emisjoner i forbindelse med energiselskapet UGI, samt Playtech, som blant annet utvikler løsninger for live casinoer. I annenhåndsmarkedet økte fondet eksponeringen mot Gestamp, Faurecia og Nexi. Samtidig ble posisjoner i CMC di Ravenna, Hema og Lycra lukket, skriver forvalterne.

Porteføljebeholdningens sektormessige og geografiske fordeling. (Kilde: ODDO BHF AM SAS)

Porteføljebeholdningens sektormessige og geografiske fordeling. (Kilde: ODDO BHF AM SAS)

Fremover anser Alain Krief og Olivier Becker økt geopolitisk risiko, samt en oppbremsing i verdensøkonomien, som klare bekymringselementer. De mener imidlertid at premien for high yield-obligasjoner i stor grad har priset inn disse usikkerhetene, og viser til at premien har doblet seg på ett år.

“Vi anser spread-nivåene som attraktive, gitt at den globale økonomien fortsatt er i en oppadgående trend”, skriver forvalterne. De konkluderer med at: “Vi forblir optimistiske til aktivaklassen high yield i lys av den betydelige revurderingen i markedet, og går videre med en forsiktig utvalgsmetode på grunn av større usikkerhet”.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER