• OPPDRAGSARTIKKEL

Coeli Frontier Markets: -1,0% i oktober, Vietnam tynget

Oslo (Fond Direkt) Aksjefondet Coeli Frontier Markets falt 1 prosent i oktober. Det var spesielt innehavet i Vietnam som trakk ned avkastningen, med et fall på 10 prosent.

Fondets forvaltere Hans-Henrik Skov og James Bannan skriver i en markedskommentar at det siste reflekterer en svakere utvikling i Asia.

Avkastning for Coeli Frontier Markets og referanseindeksen (MSCI Frontier Markets NR USD) i måneden og siden årsskiftet (SÅ). Målt i fondets og referanseindeksens basisvaluta samt norske kroner, i prosent.

\  Oktober   SÅ   Oktober   SÅ         

Fond    -1,0 (SEK) -5,7  -0,6 (NOK) -13,2        

Ref.-index -3,5 (USD) -15,7  -0,4 (NOK) -13,4

Fondets utvikling siden starten av februar 2014, i basisvalutan svenska kroner. (Källa: Coeli)

Fondets utvikling siden starten av februar 2014, i basisvalutan svenska kroner. (Källa: Coeli)

Fondets marginalt svakere oktoberavkastning relativt til indeks forklares av at porteføljen har en undervekt i Kuwait, ifølge forvalterne. Tross denne undervekten, er Coeli Frontier Markets største innehav det Kuwait-baserte utdanningskonsernet Humansoft Holding.

Humansoft Holdings aksje siden årsskiftet. (Kilde: Morningstar)

Humansoft Holdings aksje siden årsskiftet. (Kilde: Morningstar)

Humansoft startet sin virksomhet tidlig på 90-tallet under navnet New Horizons, da som et utdanningssenter spesialisert på IT. Deretter vokste selskapet raskt, før det som Humansoft Holding i 2008 lanserte American University of the Middle East (AUM) samt American College of the Middle East (ACM). Disse to fokuserer først og fremst på ingeniør-, business- og IT-utdanning.

Øvrige varemerker i konsernet inkluderer e-learningtjenesten Trackls og Expression Institute for Private Training, som fokuserer på språkutdannelse med fokus på engelsk.

Humansoft Holding har de seneste tre årene økt omsetningen med 38,4 prosent, resultat pr aksje med 67,6 prosent samt utbyttet med 69,8 prosent, ifølge data fra Reuters.

 Coeli Frontier Markets fem største innehav per 31. oktober. (Kilde: Coeli)

Coeli Frontier Markets fem største innehav per 31. oktober. (Kilde: Coeli)


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER