• OPPDRAGSARTIKKEL

UBS EOS: -6,3% i oktober, korte posisjoner ga støtte

OSLO (Fond Direkt) Et høyt salgstrykk i oktober førte til et fall i europeiske aksjeindekser på 5,3 prosent (i euro). Nedgangen antas å være forårsaket av en kraftig økning i obligasjonsrenter, og markedssentimentet forble negativt. I tillegg bidro faktorer som strammere økonomiske forhold, forsiktig global vekst, handelsspenninger og økt geopolitisk risiko til den negative børsutviklingen i oktober.

Det skriver Maximilian Anderl og Jeremy Leung, som forvalter det langsiktige aksjefondet UBS European Opportunity Unconstrained (EOS), i en månedsrapport.

Avkastningen for UBS EOS og referanseindeksen (MSCI Europe NR EUR) i løpet av måneden og siden årsskiftet (SÅ). Målt i fondets og referanseindeksens basisvalutaer og norske kroner, i prosent:

\  Oktober   SÅ   Oktober   SÅ         

Fond    -6,3 (SEK) +6,7  -5,9 (NOK) -1,8        

Ref.-index -5,3 (EUR) -4,5  -4,7 (NOK) -7,4        

I forbindelse med årets tredje kvartalssesong led noen europeiske selskaper som følge av vesentlige nedjusteringer i resultat per aksje, skriver forvalterne, som også bemerker at investorer byttet fra vekst- og momentaksjer til verdiaksjer i løpet av børsnedturen.

Av rapporten går det frem at fondet presterte dårligere enn referanseindeksen i løpet av måneden, da porteføljens lange posisjoner falt i verdi, mens de korte posisjonene bidro positivt til avkastningen.

Når det gjelder de lange posisjonene, rapporteres avkastningen å ha vært negativ for porteføljeselskapene innen råvarer, energi og IT, der sistnevnte sektor var den dårligste i måneden.

Blant fondets korte posisjoner bidro energisektoren sterkt til avkastningen, ifølge forvalterne. Dette skjedde som følge av en vellykket short-posisjon i et olje- og gasserviceselskap, der aksjekursen falt etter en skuffende rapport. Forvalterne skriver at fondets short-posisjoner i råvare og finansselskaper bidro positivt grunnet aggressivt salgstrykk.

Forvalterne mener det samlede økonomiske bildet er mindre klart i dag enn under nedgangen de så i 2015, innhentingen i 2016, og det de kaller den synkroniserte veksten i 2017. De spår at den globale veksten vil bli mindre synkronisert i fremtiden, og påpeker at enkelte land til og med opplever en oppbremsing, og at markedsvolatiliteten kommer til å være høyere fremover, sammenlignet med 2017.

Videre understreker forvalterne at USA har plassert seg gunstig i den økonomiske sykelen, da veksten fortsatt er relativt robust og selskapene drar nytte av skattereformen. Forvalterne venter at dette vil normalisere seg over tid.

Når det gjelder Europa bemerker forvalterduoen at ledende indikatorer har falt fra sine topper, men mener nivåene fortsatt er sunne. De europeiske resultatene ventes å være lavere enn de amerikanske, men selskapene drar nytte av svakere valutakurser og stigende oljepris, skriver de.

Til tross for sterke sysselsettingstall har underliggende inflasjon i Europa og USA ikke steget betydelig, konstaterer forvalterne videre.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.