• OPPDRAGSARTIKKEL

Baltic Horizon Fund: -1,9% i oktober, rettede emisjoner på gang

OSLO (Fond Direkt) Det børsnoterte alternative investeringsfondet Baltic Horizon, som eier eiendommer i Baltikum, falt 1,9 prosent i oktober og avsluttet måneden på kursen 13,50 svenske kroner. Nedgangen skjedde i lys av at fondets netto andelsverdi, NAV, falt 1,4 prosent til 1,37 euro. Avkastningen siden årsskiftet utgjør således +8,9 prosent pr 31. oktober, eksklusive utbytte.

Kursutvikling for Baltic Horizon på Stockholmsbørsen i oktober. (Kilde: Infront)

Kursutvikling for Baltic Horizon på Stockholmsbørsen i oktober. (Kilde: Infront)

I oktober gjennomførte Baltic Horizon tilbakekjøp av fondsandeler til en verdi av 246.244 euro, da i alt 187.791 aksjer ble kjøpt til en gjennomsnittskurs på 1,31 euro.

Forleden dag rapporterte Baltic Horizon Funds morselskap Northern Horizon Capital at fondet i november og desember vil gjennomføre såkalte rettede emisjoner av nye fondsandeler.

De nyutstedte fondsandelene vil bli rettet mot institusjonelle investorer i utvalgte europeiske land, ifølge en pressemelding. De nye aksjene vil bli utstedt til en kurs som tilsvarer fondets seneste NAV, og hensikten er å hente inntil 20 millioner euro til finansiering av nye oppkjøp i samsvar med fondets investeringspolitikk.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER