SKAGEN Insight: -8,6% i okt, redusert i Ericsson etter oppgang

OSLO (Fond Direkt) Den økte markedsvolatiliteten er tøff på kort sikt, men gode nyheter for aktivistskyggefondet SKAGEN Insight på sikt, ettersom det øker aktivistens muligheter til å presse frem positiv forandring i fondets porteføljeselskaper.

Det går frem av en månedlig rapport signert forvalteren Tomas Johansson.

 Tomas Johansson. (Kilde: SKAGEN Fondene)

Tomas Johansson. (Kilde: SKAGEN Fondene)

Avkastning for SKAGEN Insight og referanseindeksen (MSCI World NR USD) i løpet av måneden og siden årsskiftet (SÅ). Målt i fondets og referanseindeksens basisvalutaer, samt norske kroner, i prosent:

\  Oktober   SÅ   Oktober    SÅ       

Fond     -8,6 (NOK) -15,6  -8,6 (NOK)  -15,6     

Ref.-indeks -7,3 (USD) -2,3   -4,4 (NOK)  +0,4      

Det beste avkastningsbidraget i oktober kom fra General Motors og Ericsson. Når det gjelder Ericsson skriver forvalteren at posisjonen ble tatt i fjor, på grunn av en kombinasjon av undervurdert virksomhet og at aktivistfondet Cevian gikk inn i selskapet.

“Siden da har aktivistene økt temperaturen i styrerommet og investeringstesen utviklet seg raskere enn forventet”, skriver Tomas Johansson. Etter en rekke gode resultater fra selskapet har aksjekursen nylig nådd fondets kursmål, hvorpå beholdningen ble betydelig redusert for å sette kapitalen i arbeid på andre områder.

Andre områder i denne sammenhengen refererer til aksjer hvor en aktivist har hatt en, ofte vesentlig, posisjon (og i noen tilfeller i styret) for å påvirke selskapet i ønsket retning. Ikke sjelden handler det om konserner der den aktuelle aktivisten har lyst til å dele opp ulike eiendeler for å synliggjøre verdiene og drive verdiskapingen for aksjonærene.

Et eksempel er ABB, der Cevian er storeier, og i flere år har presset på for en utskillelse av selskapets kraftdivisjon Power Grids. I oktober rapporterte Bloomberg, med henvisning til anonyme kilder, at ABB samarbeider med rådgivere om å skille ut Power Grids. Ifølge kildene vil ABBs styre sannsynligvis ta en beslutning før årsskiftet.

 SKAGEN Insights beste og verste porteføljebidrag til avkastningen i oktober. (Kilde: SKAGEN Fondene)

SKAGEN Insights beste og verste porteføljebidrag til avkastningen i oktober. (Kilde: SKAGEN Fondene)

Japanske Teikoku Sen-I og tyske Thyssen Krupp var fondets største negative bidrag i måneden. Tomas Johansson skriver at Teikoku Sen-I fortsatt er en av fondets beste porteføljeinvesteringer i år, men at investorer sikret gevinst i oktober, som følge av den økte volatiliteten i markedet. Fondets investering i aksjen rapporteres imidlertid fortsatt å være intakt og SKAGEN ser frem mot den kommende tiden, når selskapet skal avholde generalforsamling, og presset på selskapet om å gjennomføre verdiskapende tiltak forventes å øke ytterligere.

“Insight har en portefølje av tungt undervurderte og upopulære selskaper, hvor fundamentale trender beveger seg i riktig retning, og hvor aktivister i større grad blir katalysatorer for positiv endring”, skriver Tomas Johansson.

Fondens ti største innehav per 31. oktober. Fondet har totalt 33 posisjoner, hvorav de ti største utgjør om lag 50,3 prosent. (Kilde: SKAGEN Fondene)

Fondens ti største innehav per 31. oktober. Fondet har totalt 33 posisjoner, hvorav de ti største utgjør om lag 50,3 prosent. (Kilde: SKAGEN Fondene)


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER