SKAGEN m2: -3,8% i oktober, investert i børsnykomling

OSLO (Fond Direkt) Den høye volatiliteten i globale aksjemarkeder i oktober inkluderte også eiendomssektoren. Det globale eiendomsfondet SKAGEN m2 tapte terreng i absolutte termer, men presterte bedre enn sin referanseindeks.

Det skriver forvalteren Michael Gobitschek i en månedsrapport, der han minner om at selskapenes underliggende verdier ikke er like volatile som i aksjemarkedet.

Avkastning for SKAGEN m2 og referanseindeksen (MSCI ACWI IMI ex REITS NR USD) i løpet av måneden og siden årsskiftet (SÅ). Norske kroner, i prosent:

\  Oktober  Sedan årsskiftet             

Fond    -3,8    -4,8                   

Ref.-index -4,2    -11,4                   

Blant årsaker for den høye volatiliteten i oktober nevner forvalteren nedjusterte globale vekstutsikter fra IMF, at den globale amerikanske toårige statsobligasjonsrenten nådde sitt høyeste nivå siden 2011, og europeiske uromomenter i form av fortsatt italiensk krise samt usikkerhet rundt brexit og tysk politikk.

SKAGEN m2 gjorde i løpet av måneden en nyinvestering i Shurgard, den største paneuropeiske operatøren innen minilagerutleie, med 228 lagringsplasser i syv land.

Michael Gobitschek og SKAGEN oppgis å like selskapets segment på grunn av høy kontantstrømgenerering samt motstandskraftig inntjeningsprofil.

Geografisk fordeling av innehavet i SKAGEN m2 basert på vekten av de ti største landene i porteføljen. I prosent. (Kilde: SKAGEN Fondene)

Geografisk fordeling av innehavet i SKAGEN m2 basert på vekten av de ti største landene i porteføljen. I prosent. (Kilde: SKAGEN Fondene)

Fondets beste avkastningsbidrag i løpet av måneden kom fra brasilianske MRV, etter at selskapet skilte ut sin logistikkvirksomhet, skriver forvalteren. Også det nye tilskuddet Shurgard, som ble børsnotert i Brüssel den 15. oktober, presterte bra. Kursen i selskapets notering ble fastsatt til 23 euro (etter et indikert intervall mellom 23 og 28 euro) og aksjen stengte på 24,8 euro den 31. oktober. Siden den gang har Shurgard-aksjen fortsatt opp, og handles den 14. november til 26,4 euro.

De svenske aksjepostene i Catena og D Carnegie tok ifølge forvalteren “en pause etter solid utvikling”, og var de aksjene som ga dårligst porteføljebidrag i oktober.

Michael Gobitschek skriver at fondsporteføljen fortsatt, og enda mer nå i løpet av markedskorreksjonen, handles til attraktive nivåer. Han anser at eiendomssektoren forblir attraktiv på grunn av stabil voksende omsetning, lave finansieringskostnader samt solid kontantstrøm.

 SKAGEN m2s ti største innehav per 31. oktober. Porteføljen består av 32 innehav, hvorav de ti største står for 50,5 prosent av kapitalen. (Kilde: SKAGEN Fondene)

SKAGEN m2s ti største innehav per 31. oktober. Porteføljen består av 32 innehav, hvorav de ti største står for 50,5 prosent av kapitalen. (Kilde: SKAGEN Fondene)


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.