• OPPDRAGSARTIKKEL

SKAGEN Global: -3,2% i okt, kjøpt tysk reassuransegigant

OSLO (Fondene TDN Direkt) Oktober var en vanskelig måned for globale aksjemarkeder, som opplevde det bratteste fallet på seks år. Aksjefondet SKAGEN Global viste stor standhaftighet mot nedgangen og slo referanseindeksen MSCI ACWI.

Det skriver fondsforvalterne Knut Gezelius og Chris-Tommy Simonsen i en månedskommentar.

Avkastning for SKAGEN Global og referanseindeks MSCI ACWI NR USD) i måneden og siden årsskiftet (SÅ). Basisvaluta samt referanseindeks omregnet til fondets basisvaluta, i prosent:

\  Oktober   SÅ   Oktober    SÅ       

Fond     -3,2 (NOK) -0,2   -3,2 (NOK)  -0,2      

Ref.-indeks -7,5 (USD) -4,0   -4,5 (NOK)  -1,31     

Blant fondets beste bidragsytere til avkastningen i oktober var børsoperatøren Intercontinental Exchange, telekomgiganten Comcast og forsikrings- og konsulentkonglomeratet Marsh & McLennan rekruttert. De tre selskapene har en sterk og konkurransedyktig posisjon i sine respektive markeder og solide kontantstrømmer, noe som bidro til å dempe effekten av de vaklende markedene, skriver forvalterne.

Porteføljens verste bidragsyter i løpet av måneden var skogsindustrikonsernet UPM, Home Depot og industri- og forbruksvarerkonglomeratet 3M, der UPM og Home Depot falt som følge av makroøkonomisk usikkerhet, ifølge forvalterduoen. Når det gjelder 3M mener forvalterne at selskapets seneste nedjustering av resultatutsiktene bidro til ytterligere kursnedgang.

SKAGEN Globals beste og verste bidragsytere til avkastningen i oktober. (Kilde: SKAGEN Fondene)

SKAGEN Globals beste og verste bidragsytere til avkastningen i oktober. (Kilde: SKAGEN Fondene)

Med hensyn til porteføljehendelser i løpet av måneden kjøpte fondet det tyske reassuranseselskapet Hannover Re. Forvalterduoen anser selskapet som en undervurdert reassurandør med fornuftige forpliktelser. Videre har selskapet en kultur med lave kostnader og en genuint langsiktig forretningstankegang, godt i tråd med forvalternes investeringsmandat, skriver de.

I tillegg oppgir forvalterne at de har utnyttet nedsalget i aksjemarkedene ved å ta større posisjoner i tidligere porteføljebeholdninger som var betydelig undervurdert.

Fondet solgte sine eiendeler i eiendomsfirmaet IRSA, samt legemiddelselskapet Novo Nordisk, da forvalterne ser en intensivering av både konkurranse og regulatorisk press i selskapenes markeder. Posisjonene ble avhendet for å finansiere bedre investeringsmuligheter, skriver forvalterne. Knut Gezelius og Chris-Tommy Simonsen meddeler avslutningsvis at porteføljen fremdeles har en attraktiv verdsettelse.

 Fondets ti største innehav per 31. okt 2018. 37 aksjer inngår i porteføljen, hvorav topp ti står for 43,7 prosent av kapitalen (Kilde: SKAGEN Fondene)

Fondets ti største innehav per 31. okt 2018. 37 aksjer inngår i porteføljen, hvorav topp ti står for 43,7 prosent av kapitalen (Kilde: SKAGEN Fondene)


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER