• OPPDRAGSARTIKKEL

SKAGEN Focus: -7,3% i okt, brukt nedgang til nye kjøp

De amerikanske aksjemarkedene viste fortsatt svakhet i oktober, med en korreksjon på nesten 10 prosent i S&P500-indeksen. Tegn på svakere utsikter i industrien har vist seg i denne resultatsesongen, og de betydelige forskjellene mellom aksjemarkedene i USA og resten av verden har begynt å minske.

Det skriver aksjefondet SKAGEN Focus’ forvalter Jonas Edholm og David Harris i en månedsrapport.

Avkastningen for SKAGEN Focus og dets referanseindeks (MCSI ACWI NR USD) på månedsbasis og siden årsskiftet (SÅ). Referanseindeks omregnet til norske kroner, i prosent:

\  Oktober    SÅ   Oktober    SÅ      

Fond     -7,3 (NOK)   -7,7  -7,3 (NOK)  -7,7     

Ref.-index  -7,5 (USD)   -4,0  -4,5 (NOK)  +1,3     

Forvalterduoen konstaterer at den amerikanske markedsturbulensen i oktober spredte seg globalt, og de mener at korreksjonen har åpnet for adskillige muligheter, samt gitt et opphav til uberettigede attraktive kursnivåer. Jonas Edholm og David Harris oppgis å ha brukt de brede fallene til dels å ta to nye posisjoner og dels gjenoppta visse tidligere amerikanske posisjoner.

Den tyske detaljhandelselskapet Hornbach Holding samt det japanske bemanningsselskapet Pasona entret porteføljen, mens blant de amerikanske selskapene som gjorde porteføljecomeback denne måneden er Viacom, Hawaiian Holdings, Avya og ADT skriver forvalterne.

Fondets henholdsvis beste og svakeste bidragsyter til avkastningen i oktober. (Kilde: SKAGEN Fondene)

Fondets henholdsvis beste og svakeste bidragsyter til avkastningen i oktober. (Kilde: SKAGEN Fondene)

Forvalterne skriver videre at fondets eiendeler i vekstmarkeder klarte seg svært bra i oktober, ledet av en sterk utvikling i det sørafrikanske selskapet Gold Fields samt i den Brasil-baserte etanol- og sukkerprodusenten San Martinho. Sao Martinhos aksje steg 5,9 prosent i oktober, støttet av en stigende sukkerpris.

SKAGEN Focus har en relativt begrenset eksponering mot aksjemarkedet i USA, men innehav i visse innenlands-fokuserte amerikanske selskaper tapte terreng som følge av den generelle nedgangen og dårlige sentiment, ifølge forvalterne, som nevner AIG og Avaya Holdings i den sammenhengen. Nedgangen i de to aksjene skjedde på tross av mangel på ny fundamental informasjon, skriver Jonas Edholm og David Harris.

Fondets ti største eierposter per 31. oktober. Porteføljen inneholder 35 eierposter, hvorav de ti største vekter 44 prosent. (Kilde: SKAGEN Fondene)

Fondets ti største eierposter per 31. oktober. Porteføljen inneholder 35 eierposter, hvorav de ti største vekter 44 prosent. (Kilde: SKAGEN Fondene)


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER