SKAGEN Fondene: Stor vekstmarkedsrabatt frister til kjøp

OSLO (Fondene TDN Direkt) Aksjerabatten i fremvoksende markeder sammenlignet med utviklede markeder er nå opp i 37 prosent basert på bokførte verdier. Dette har blant annet skjedd etter at bekymringer om handelskrig, høyere rente og politiske problemer har ført til en nedgang i MSCIs indeks for fremvoksende markeder med 15 prosent siden årsskiftet. Indeksen ligger nå på rundt 980 poeng - som er samme nivå som indeksen lå på i begynnelsen av 2010.

Det skriver SKAGEN Fondenes investeringsdirektør Alexandra Morris i en nyhetsoppdatering, og konkluderer med at det nå kan være riktig tidspunkt å gjøre som det som Warren Buffett anbefaler - å kjøpe når frykten er størst.

Kilde: Bloomberg

Kilde: Bloomberg

Alexandra Morris konstaterer at fremvoksende markeder historisk har blitt handlet med en rabatt på 20 prosent mot utviklede markeder basert på bokførte verdier, og denne rabatten har nå økt til 37 prosent.

“Interessant nok viser tall fra Bloomberg at avkastningen på egenkapitalen stort sett er den samme for utviklede markeder og fremvoksende markeder. Med andre ord, en ordentlig rabatt”, skriver Alexandra Morris.

Forrige gang rabatten var så stor var i 2015 (37-38 prosent), som ble etterfulgt av to gode år med oppgang på 11 og 37 prosent, legger hun til.

Det mange såkalte verdiinvestorer bittert har fått erfare de siste årene er at en lav verdsettelse langt ifra er en garanti for at en aksje kommer til å utvikle godt. Alexandra Morris konstaterer at det finnes andre komponenter enn verdsettelser som spiller en rolle når verdens investorer gjør sine kjøps- og salgsbeslutninger, og staker ut veien fremover for børsene i fremvoksende markeder. Den generelle økonomiske utviklingen for fremvoksende markeder og hvordan dollaren utvikler seg, mener hun kanskje er de to viktigste faktorene å holde rede på i denne sammenheng.

Alt i alt mener Alexandra Morris at det langsiktige bildet for fremvoksende markeder er intakt, og at særlig de asiatiske landene vil fortsette å vokse, bre ut sine økonomier og øke middelklassen.

“Basert på alt dette kan det være klokt å løfte blikket litt og følge Warren Buffetts råd”, avslutter investeringsdirektøren.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER