Fond: Forvalternes kursfall gir grunn til uro - Jonas Lindmark

Det sier Morningstars analysesjef Jonas Lindmark til Realtid i forbindelse med en artikkel i Financial Times som beskriver hvordan noterte kapitalforvaltere har tapt seg i verdi siden starten av året. Blant annet har Invescos aksje falt med mer enn 40 prosent siden årsskiftet. Dataplattformen Datastreams indeks for amerikanske børsnoterte forvaltere er ned 18 prosent siden januar, og den europeiske ekvivalenten er ned 22 prosent, skriver Realtid.

“Om aksjekursene for fondsselskaper med tradisjonelle fond faller tilsvarende, så ville en tolkning vært at investorene ser en dyster fremtid. Det startes i det hele tatt færre fond med fundamental analyse, sier Jonas Lindmark.

Ifølge Jonas Lindmark sender markedet aksjekursene ned for forvaltere når de ser en svakere børsutvikling, samtidig som aktive forvaltere kan ha mindre gunstige utsikter. Han mener det er veldig tydelig at investeringsstrømmene går til indeksfond og børshandlede fond (ETFer).

Enkelte ETFer bruker såkalt smart beta eller strategisk beta, som vil si at fondene følger visse forhåndsbestemte strategier, for eksempel høye utbytter eller lav volatilitet, sier Jonas Lindmark.

Han bemerker at de eneste svenske ETFene som er tilgjengelige for kjøp, er Handelsbankens Xact, men at det er flere utenlandske som Ishares, Lyxor eller Deutsche Banks x-trackers.

“Denne typen forvaltningsprodukter tar markedsandeler mens aktive forvaltere taper. Fallende aksjekurser for børsnoterte fondsselskap tyder også på at denne trenden ser ut til å tilta, sier Jonas Lindmark.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER