Fondene: Hedgefond har misslykket med oppdraget sitt -DI

OSLO (Fondene TDN Direkt) Hedgefond har det senest tiåret ved adskillig tilfeller mislyktes med sitt grunnoppdrag, å levere en stabil og sikker avkastning. Oktober 2018 ble enda en påminnelse om at hedgefindenes glansdager er forbi.

Det skriver Dagens Industris Hans Bolander i en kronikk , med utgangspunkt i en oversikt tidsskriftet har gjort over svenske hedgefonds oktoberutvikling.

Oversikten viser at kun to av 18 sammenlignbare fond lykkes med å generere positiv avkastning i den tøffe børsmåneden, til tross for at hedgefondenes ambisjon er å parrere børsnedganger gjennom taktisk kapitalallokering.

“Myten om finansielle veivisere som rir av alle stormer har ingen forankring i virkeligheten”, skriver Hans Bolander.

Froklaringene til hedgefondenes reversering er ifølge skribenten mange. Knyttet til aksjefokuserte fond peker han på at det ikke kan være en bra ide å sikre porteføljen gjennom korte posisjoner i indeksterimner, ettersom forvalterne i mange tilfeller eier småselskaper som faller mer enn indeksen under børsuro. Videre rapporteres trendfølgende fond å ha hatt det tøft, med raske og voldsomme kast.

Hans Bolander mener at oktober viser at en hedgefondinvestor må diversifisere seg over flere hedgefond, for å unngå de verste grøftekjøringene. Samtidig kritiserer han avgiftsstrukturene som overstiger den korte renten. Hans Bolander mener at lave renter taler for at hedgefond må begynne å konkurrere med avgifter, og at de prestasjonsbaserte avgiftene stikker i øynene.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER