Bank: Eisman har blinket seg ut britisk sektor før brexit -BN

STOCKHOLM (Fondene Direkt) Norske politikere utreder Oljefondets muligheter for å selge alle sine olje- og gasseiendeler, for å bedre risikoeksponeringen med en fossilfri investeringsstrategi.

Det skriver Dagens Industri fredag.

I september presenterte Oljefondets leder Yngve Slyngstad materiale til politikerne på Stortinget som viste at Statens pensjonsfond utland (Oljefondet) i dag hadde vært over 300 milliarder kroner større dersom det ikke hadde vært investert i olje og gass det siste tiåret. Bloomberg skriver at Stortinget tenderer mot å godkjenne den nye strategien, men at de to største regjeringspartiene hittil har lagt lokk på hva de har til hensikt å stemme for i saken.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER