• OPPDRAGSARTIKKEL

ODDO BHF: Ingen kjøpsmulighet etter nedgangen

OSLO (Fondene TDN Direkt) Aksjemarkedene har nylig blitt smertefullt klar over en ny virkelighet som for bare noen måneder siden kun vare risiko.

Det skriver kapitalforvalteren ODDO BHF i en markedsrapport, som konkluderer med at dagens nedgang ikke medfører en kjøpsmulighet. ODDO BHF rapporterer å ha redusert aksjeeksponeringen i sine diversifiserte porteføljer, og ser i øyeblikket ingen ledende indikatorer peke på noe som skulle få dem tilbake på kjøpssiden.

“Selv om det nå er på tide å kutte de globale vekstprognosene med minst 0,5 prosent, kan en mulig hard landing i Kina, eller en feiltiming i Feds pengepolitikk, få et mørkt bilde til å bli enda mørkere”, skriver ODDO BHF.

Kapitalforvalteren beskriver i rapporten et klart forverret investeringsmiljø, hvor en rekke faktorer indikerer at det er grunn til å være forsiktig. Handelskrigen mellom USA og Kina har gått fra trussel til realitet, noe som har forsterket usikkerheten rundt den kinesiske økonomien, skriver ODDO BHF. Kapitalforvalteren ser også risiko for indirekte skadevirkninger fra potensielle forskyvninger i grenseoverskridende produksjonskjeder, der land forsøker å motsette seg Kinas teknologiske fremskritt.

Samtidig sliter Europa med en floke av interne bekymringer, som for eksempel Brexit og Italia, og viser at det skorter på evnen til å gjøre felles fremskritt sammen og implementere reformer for å legge til rette for vekst, heter det i rapporten.

Mens rapporteringssesongen hittil har vært tilfredsstillende i USA, har rapportene vært under forventning i Europa, der resultatvarslene har kommet på løpende bånd, og selskapene ikke har klart å formidle et bilde om bedre utsikter på kort sikt, mener ODDO BHF.

Nedgangen har medført at P/E-tallene har falt videre, og den europeiske indeksen Stoxx 600 handles nå til 12,5 ganger inntektene de neste tolv månedene, ifølge kapitalforvalteren, som legger til at P/E-tallet for den amerikanske indeksen for store selskap har falt til 15,9 for 2019, selv om rapportene i gjennomsnittlig har slått forventningene med 4,5 prosent, basert på en inntjeningsvekst på nesten 23 prosent.

Til tross for de lavere verdsettelsene er det ikke grunn til å trykke på kjøpsknappen, ifølge ODDO BHF, som mener at nøkkelen til børsutviklingen de kommende ukene vil være markedssentimentet rundt den kinesiske økonomien, hvis utflating tydelig forsterkes av handelskrigen.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER