• OPPDRAGSARTIKKEL

ODDO BHF: Ingen kjøpsmulighet etter fall

OSLO (Fondene TDN Direkt) Aksjemarkedene har nylig blitt smertefullt klar over en ny virkelighet som for bare noen måneder siden var en risiko.

Det skriver kapitalforvalteren ODDO BHF i en markedsrapport, som konkluderer med at kursfallet nå ikke utgjør en kjøpsmulighet. ODDO BHF har redusert aksjeeksponeringen i sine diversifiserte porteføljer, og ser for øyeblikket ingen ledende indikatorer som får de tilbake på kjøpssiden.

“Samtidig som det nå er på tide å kutte de globale vekstprognoser med minst 0,5 prosent, kan en mulig hard landing i Kina, eller en timing-feil i Feds pengepolitikk, få et mørkt bilde til å bli enda mørkere”, skriver ODDO BHF.

Kapitalforvalteren beskriver i rapporten et klart forverret investeringsmiljø, der en rekke faktorer taler for at det er tid for å være forsiktig. Handelskrig mellom USA og Kina har gått fra trussel til virkeligheten, noe som har forsterket usikkerheten rundt den kinesiske økonomien, skriver ODDO BHF. Kapitalforvalteren ser også en risiko for indirekte skadelige effekter fra potensielt forstyrret grenseoverskridende produksjonskjeder.

Samtidig har Europa kjørt seg fast i et virvar av innenlandske bekymringer, for eksempel Brexit og Italia, og viser at man er ute av stand til å sammen gjøre fremskritt og implementere reformer for å legge til rette for vekst, ifølge rapporten.

Mens resultatsesongen så langt har vært tilfredsstillende i USA, har resultatene i Europa vært under forventningene, der resultatvarslene har kommet inn én etter én, og der selskapene ikke klarte å formidle bildet om at utsiktene på kort sikt ser bedre ut, mener ODDO BHF.

Nedgangen har ført til et ytterligere fall i P/E-forholdstallet, og den europeiske indeksen Stoxx 600 blir nå handlet til 12,5 ganger årsresultatet de kommende 12 månedene, ifølge kapitalforvalteren, som legger til at P/E-tallet for den amerikanske indeksen med store selskaper har falt til 15,9 for 2019, selv om rapportene i gjennomsnitt har slått forventning med 4,5 prosent, basert på en resultatvekst på nesten 23 prosent.

Men til tross for lavere verdsettelse er tiden ikke inne til å kaste seg på kjøpsknappen, ifølge ODDO BHF, som mener at nøkkelen til aksjemarkedsutvikling de kommende ukene vil være markedssentimentet i den kinesiske økonomien, der bremsingen har blitt forsterket av handelskrigen.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER