• OPPDRAGSARTIKKEL

Baltic Horizon Fund: -0,29% i september, NAV opp 1,04%

OSLO (Fondene TDN Direkt) Eiendomsfondet Baltic Horizon Fund, som i desember 2016 ble det første alternative investeringsfondet (AIF) notert på Stockholmsbørsen, falt 0,3 prosent i september. Med stockholmsnoteringen var det også første gangen et verdipapir ble dobbelnotert på Nasdaq Tallinn og Nasdaq Stockholm. Siden det ble introdusert 23. desember 2016 har Baltic Horizon Fund steget 8,2 prosent, regnet fra sluttkurs første dagen.

Fondet eier næringseiendommer i de baltiske landene Estland, Latvia og Litauen, hvorav mesteparten består av kontor og shoppingsentre. Blant annet har sikkerhetsselskapet G4S sitt hovedkontor i et av Baltic Horizons eiendommer i Riga.

Kursutvikling siden notering. Rød markering står for utbytte. (Kilde: Infront)

Kursutvikling siden notering. Rød markering står for utbytte. (Kilde: Infront)

Fondets NAV (net asset value, eller substansverdi) økte med 1,04 prosent i september, til 1,3876 euro. Årsaken til økningen var en positiv driftsutvikling (0,77 prosent NAV-økning) samt “Swap hedge reserve” (0,27 prosent økning), ifølge en pressemelding fra fondet.

I september tilbakekjøpte Baltic Horizon 59.679 fondsandeler på Nasdaq Tallinn, i overenstemmelse med tilbakekjøpsprogrammet som ble vedtatt på generalforsamlingen i mai 2018. Den totale kostnaden for tilbakekjøpene i september var 77.582 euro, som gir en gjennomsnittlig kjøpskurs på 1,30 euro, ifølge opplysninger på fondets hjemmeside.

I september gjorde Fondene Direkt et videointervju med forvalteren Tarmo Karotam, som kan nås via følgende lenke

https://www.youtube.com/watch?v=OGafH3b6CYw


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER