Fondene: Nytt fossilfritt fond SPP Global Multifactor Plus

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Pensjonskonsernet SPP lanserer fondet SPP Global Multifactor Plus, som er et faktorfond, eller et såkalt smart-beta-fond. Fondet kommer til å investere i aksjer og deres fossilfrie profil ventes å vekke interesse hos SPPs kunder.

Det fremkommer av en pressemelding.

De faktorene som fondet utgår fra oppgis å være momentum, verdi, størrelse og volatilitet. SPP begrunner tesen for momentum med at aksjer som utvikler seg bedre enn snittet fortsetter å utvikle seg bra, verdi med at lagt verdsatte aksjer presterer bedre enn høyt verdsatte aksjer, og størrelse med at selskaper med lav markedsverdi i gjennomsnitt har høyere avkastning enn selskaper med høy markedsverdi, samt volatilitet med at aksjer med lav volatilitet og få prissvingninger gir bedre risikojustert avkastning enn aksjer med høyere volatilitet.

“Man kan si at fondet er en mellomting mellom et aktivt og et passivt fond, der aktiviteten fremfor alt ligger i hvordan forvalteren systematiserer sitt valg av aksjer. Hva gjelder bransjer og geografiske regioner følger fondet sin sammenligningsindeks”, sier fondets assisterende direktør Åsa Wallenberg.

I pressemeldingen skriver SPP at den seneste IPCC-rapporten viste at det fossile fotavtrykket må ned radikalt på global basis for at Parisavtalens klimamål skal kunne møtes”

SPP-sjefen kommenterer videre, angående fondets fossilfrie profil:

“Vi er overbeviste om at dette er et vinnende konsept. Faktorfond er attraktive i seg selv. At fondet i tillegg er fossil-fritt kommer til å gjøre det enda mer attraktivt hos våre kunder. Å kunne være en del av løsningen istedenfor problemet, som investor, blir et viktigere og viktigere ståsted, samtidig som du sparer i et bra og viktig produkt”, sier Åsa Wallenberg.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER