• OPPDRAGSARTIKKEL

Skagen m2: -3,3% i sep, ser fortsatt gunstig eiendomsklima

OSLO (Fondene TDN Direkt) Det globale eiendomsfondet SKAGEN m2 hadde enda et sterkt kvartal, og slo sin sammenligningsindeks i perioden juli til september.

Det skriver fondets forvalter Michael Gobitschek i en kvartalsrapport.

Forvalteren konstaterer at volatiliteten i framvoksende markeder fortsatte i tredje kvartal, anført av vedvarende redsel for handelskrig, en sterk dollar og betydelige valutasvingninger.

Michael Gobitschek mener at de amerikanske rentehøyningene ikke er et spesielt problem for landets eiendomsselskaper, ettersom den sterke økonomien i stor grad kompenserer for høyere renter. Derimot ser han at USAs rentehøyninger har fått en negativ påvirkning på Hong Kongs boligmarkedet, som dessuten presses av redselen for kinesisk økonomisk nedbremsing. Forvalteren konstaterer at de japanske og de europeiske boligmarkedene er de sterkeste hittil i år, mens Singapore og Storbritannia henger etter, regnet i amerikanske dollar.

SKAGEN m2 oppgis, til tross for volatiliteten i framvoksende markeder, å ha klart seg bra i tredje kvartal, først og fremst takket være en overvekt i stabile europeiske selskaper.

Av rapporten fremgår det at fondet i september falt 3,3 prosent, hvilket som er bedre en sammenligningsindeksen (MSCI ACWI Real Estate IMI ex REITS Net total return index USD), som noterte en nedgang på 5,4 prosent (begge regnet i norske kroner). Siden årsskiftet har SKAGEN m2 dermed senket 1,0 prosent pr 30. september, mens sammenligningsindeksen har ssenket 7,4 prosent.

SKAGEN m2s beste og verste bidragsytere til avkastningen i tredje kvartal. (Kilde: SKAGEN Fondene)

SKAGEN m2s beste og verste bidragsytere til avkastningen i tredje kvartal. (Kilde: SKAGEN Fondene)

Fondets tre svenske innehav gjorde det alle bra i tredje kvartal og plasserte seg blant SKAGEN m2s beste porteføljebidrag, med Catena og D Carnegie på topp. Det svenske boligmarkedet innhentet seg, støttet av en stabil utleie og verdivekst i første halvår ifølge forvalteren. D Carnegies fremgang motiveres av at aksjen enkelt ble verdsatt av markedet og ved oppkjøpet av selskapet Victoria Park. Når Victoria Park forsvinner fra børsen, er kun D Carnegie igjen i segmentet.

I Catenas tilfelle peker forvalteren på at selskapet er godt posisjonert for å dra nytte av økt e-handel i Sverige, med strategisk utplasserte og teknologisk avanserte logistikkanlegg

En annen sterk bidragsyter i tredje kvartal var tyske Aroundtown, som fokuserer på næringseiendom og, ifølge lederen, er en del av en markedskonsolidering. Selskapet sies å ha utviklet seg godt, med sterk utleievekst, spesielt i Berlin, hvor tilbudet ikke har lyktes å holde tritt med etterspørselen.

Ledighetsgraden i den tyske hovedstaden falt til 3,4 prosent i tredje kvartal, og som et gjennomsnitt av Tysklands syv største byer, falt den med 4,3 prosent, ifølge rapporten. Likevel er Aroundtowns eiendeler underutleid, med en klar oppside for å redusere ledigheten, skriver forvalteren. Ifølge Michael Gobitschek er Aroundtown et godt eksempel på fondets strategi å investere i selskaper som aktivt jobber med verdiskapende tiltak i enkelte eiendeler, samtidig som det opprettholdes en stabil kontantstrøm fra andre eiendeler.

Porteføljens dårligste bidrag i tredje kvartal ble den Hong-Kong-baserte hotelloperatøren Shangri-La. Blant faktorer som satte Hong-Kongs boligmarked under press nevnes kinesisk handelskrigsredsel, tøffere utlånsforhold i Kina, fortsatt innstrammede policys i sektoren samt rentehøyninger i USA. Hva gjelder selve selskapet skriver forvalteren at de operasjonelle trendene går riktig retning i de fleste markeder, med at ufordelaktig valutakurs bidrar til fall.

Kvartalets nest dårligste innehav var også en hotelloperatør, spanske Melia Hotels. Som hovegrunn til nedgangen peker Michael Gobitschek på at den spanske turistnæringen viser tegn til nedbremsing. For øvrig hadde den indiske kjøpesenteroperatøren Phoenix Mills et tøft kvartal, og har nevnes en svak rupi, samt uro omkring høyere renter og innstrammede kredittvilkår.

Forvalteren konstanterer at fem av de svakeste innehavene i kvartalet var Hong-Kong-noterte selskaper, og at samtlige av disse nå handles med enda større grunnrabatt.

Om tiden fremover skriver Michael Gobitschek at de generelle vilkårene for fast eiendom, til tross for stigende renter, fortsatt er gunstige, først og fremst takket være sunne og voksende økonomier i selektive markeder. Europa og USA er fremhevet som gode eksempler på dette, og forvalteren påpeker at inntjening per aksje og verdijustering fortsetter å utvikle seg positivt, støttet av robust driftsresultat, reduserte finansieringskostnader og reduserte gjeldsforhold. I tillegg til dette sees en økende trend hva gjelder kapitalallokeringsinitiativer, som tilbakekjøp og økt utbytte.

  Porteføljens ti største innehav pr 30. september. (Kilde: SKAGEN Fondene)

Porteføljens ti største innehav pr 30. september. (Kilde: SKAGEN Fondene)


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER