• OPPDRAGSARTIKKEL

SKAGEN Kon-Tiki: -1,8% i sep, fire nye posisjoner i 3 kv

OSLO (Fondene TDN Direkt) Det tredje kvartalet i 2018 preges av økt volatilitet på nasjonalt-, sektor- og selskapsnivå. En hardere retorikk i handelskonflikten mellom USA og Kina samt Kinas avtakende vekst, som tynger risikosentimentet, ledet til at aksjer i fremvoksende markeder falt bak sine bransjekolleger i utviklede markeder.

Det skriver fondsforvalter Cathrine Gether og Fredrik Bjelland i en kvartalsrapport for aksjefondet SKAGEN Kon-Tiki, som primært investerer i fremvoksende markeder.

Fondet noterte en nedgang på 1,8 prosent i basisvalutaen norske kroner i september, hvilket er bedre enn sammenligningsindeksen MSCI EM NR USD, som falt 3,1 prosent omregnet i norske kroner. Siden årsskiftet er fondets avkastning -15,7 prosent per 30. september, mens sammenligningsindeksen noterer -8,1 prosent.

Forvalterne konstaterer at eiendeler i fremvoksende markeder i tredje kvartal ble svekket av en sterk dollar, som følge av stigende renter, og økt følsomhet for politiske og pengemessige forhold, hvilket var tydelig i Tyrkia som ble gjenstand for en betydelig verdivurderingsnedgang. På sektornivå gikk energi og material sterkt som følge av høyere priser på olje og sement, mens konsumsektoren ble tynget av svak utvikling blant bilaksjer og kinesiske internettaksjer. Forvalterduoen argumenterer for, som flere ganger tidligere, at det blandede miljøet i fremvoksende markeder og de varierende vurderingene skaper gode muligheter for aktive forvaltere.

  SKAGEN Kon-Tikis beste og dårligste bidragsgivere til avkastningen i tredje kvartal 2018. (Kilde: SKAGEN Fonder)

SKAGEN Kon-Tikis beste og dårligste bidragsgivere til avkastningen i tredje kvartal 2018. (Kilde: SKAGEN Fonder)

Periodens beste bidragsgivere var svenske Ericsson som fortsatte å gå sterkt etter at omrokkeringen i ledelsen viste seg å lykkes, ifølge forvalterne, som skriver at Ericsson presenterte sterke kostnadsbesparinger, hvilket resulterte i høyere brutto- og driftsmargin.

En annen sterk bidragsyter var den koreanske batteriprodusenten Samsung SDI, der selskapet presenterte et driftsresultat klart over markedets forventninger. Dette var foranlediget av økt vekst og lavere tap for produksjonen av store batterier, hvilket er sentralt i forvalternes investeringshypotese, skriver de.

Lakseoppdretteren Atlantic Sapphire oppgis å ha gått sterkt i kvartalet etter en vellykket kapitalinnhenting i forrige kvartal, hvilket minsket risikoen i investeringen. Ifølge forvalterne har de oppnådd positive oppdateringer om selskapets virksomhet de siste månedene, og forvalterne beholder sin tro på langsiktig oppside i selskapet.

Som i andre kvartal holdes porteføljeutviklingen tilbake av svakhet i det tyrkiske markedet, særlig som følge av eksponeringen mot konglomoratet Sabanci og Anadolu Grubu. Tross omsetningsmarginer i datterselskapet i samsvar med forventningen bidro svakere finansielle forhold og tiltakende inflasjon til en depresiering av den tyrkiske liraen, ifølge forvalterne. Sabanci og Anadolu Grubu viste seg gjennom eksponeringen mot Tyrkia å være spesielt følsom mot markedsforholdene. Forvalterne skriver at deres selskapsbesøk i løpet av kvartalet bekreftet deres syn på selskapenes utfordringer, og at de kommer til å håndtere fondens eksponering i henhold til det.

En annen post som utviklet seg svak i perioden var sørafrikanske Naspers, til tross for at de kunngjorde planer om en oppdeling av selskapets virksomhet innen betal-TV. Konsernets konglomeratstruktur og vekt på den sørafrikanske børsen oppgis å være en sannsynlig grunn til aksjens rabatt. Forvalterne skriver videre at de imidlertid ser utviklingen for Naspers som positiv, overskygget av den svake utviklingen til kinesiske Tencents etter økt regulatorisk press i Kina.

Med hensyn til porteføljeaktivitet ble det bygget fire nye posisjoner i tredje kvartal. Først ut er det kanadiske gruveselskapet Ivanhoe, som kontrollerer en av dagens viktigste kobberfunn, skriver forvalterne. Videre tok fondet en posisjon i det meksikanske petrokjemiske selskapet Mexchem, som ser ut til å kunne dra nytte av både høyere råvarepriser og verdiskapende produkter i virksomheten, fortsetter forvalterne. Fondet tok også en ny posisjon i Ping An etter at aksjekursen tidligere har utviklet seg svakt, som forvalterduoen mener har vært uberettiget. Sist, men ikke minst, returnerte rederiet Euronav til porteføljen. Euronav var i porteføljen mellom 2015 og 2017 og har i dag utnyttet nedgangen i bransjen gjennom motsykliske investeringer i kombinasjon med en stabil balanse, skriver Cathrine Gether og Fredrik Bjelland.

Forvalterne informerer som tidligere om at utsiktene til de tyrkiske selskapene har endret seg, som er grunne for at fondet solgte sin beholdning i Sabanci. Selv om det ikke er noe bevis i dag på at Sabancis virksomhet går dårligere, ser forvalterne begrensede muligheter for at konglomeratrabatten minker.

SKAGEN Kon-Tiki består for tiden av 46 beholdninger med et vektet P/E-tall på under 9 for 2019, og et P/B-tall på 1 for inneværende år, som betyr en rabatt på henholdsvis 20 og 35 prosent, skriver forvalterne. Forvalterne konkluderer med at de ser en fortsatt betydelig oppside for fondet.

  SKAGEN Kon-Tikis ti største beholdninger per 30. september 2018. (Kilde SKAGEN Fonder)

SKAGEN Kon-Tikis ti største beholdninger per 30. september 2018. (Kilde SKAGEN Fonder)


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER