SKAGEN Global: -3,0% i sep, 5 selskaper inn i portføljen i 3 kv

OSLO (Fondene TDN Direkt) Aksjefondet Skagen Global investerte i fem nye selskaper og solgte seg ut av syv posisjoner mellom juni og september 2018, som ble et aktivt kvartal. Modne markeder overgikk fremvoksende markeder og den brede amerikanske indeksen S&P 500 steg over 7 prosent, noe som gjør kvartalet til det beste på fem år. Det skriver fondets forvaltere Knut Gezelius og Chris-Tommy Simonsen i en kvartalsrapport.

I september registrerte fondet en nedgang på 3,0 prosent i norsk valuta, noe som var litt dårligere enn sammenligningsindeksen (MSCI ACWI NR USD), som falt 2,2 prosent i norske kroner. Siden årsskiftet er fondets avkastning + 3,1 prosent pr 30. september, mens referanseindeksen er +3,4 prosent.

Fondets beste og dårligste posisjoner i tredje kvartal. (Kilde: SKAGEN Fondene)

Fondets beste og dårligste posisjoner i tredje kvartal. (Kilde: SKAGEN Fondene)

Rapporten fremhever Microsoft, Veoneer og DSV som fondets sterkeste bidragsytere i tredje kvartal. Ifølge porteføljeteamets analyse fortsetter teknologigiganten Microsoft å dra nytte av nettskyvekst og handles fremdeles til en tosifret rabatt mot den fundamentale verdien.

Fondets tre dårligste avkastningsbidrag var ifølge forvalterne Autoliv, Capgemini og Tyson Foods. Autoliv senket estimatene i sin andrekvartalsrapport på grunn av svakheter i sluttbrukermarkedet, skriver forvalterne. Den franske teknologitjenesteleverandøren Capgemini falt etter at kvartalsrapporten for andre kvartal signaliserte en nedgang i andre halvdel av året, men forvalterteamet mener at selskapets estimater er noe konservative og tror at aksjekursen vil komme seg relativt snart. Videre påpekes det at Tyson Foods på uventet vis erstattet sin administrerende direktør og led av negativt sentiment forårsaket av toll. Forvalterne skriver at de brukte den midlertidige svakheten til å kjøpe flere aksjer.

I tredje kvartal ble det foretatt nye investeringer i Accenture, Home Depot, JP Morgan, Nasdaq og Old Dominion Freight Line. Ifølge forvalterne har det amerikanske tjenesteselskapet Accenture vist en “unik evne til å navigere i det skiftende digitale landskapet”. De skriver: “Våre analyser tyder på at det digitale skiftet vil forbli en strukturell drivkraft i mange år, og Accenture, med sin solid balanse og sterke kontantstrøm, er godt posisjonert til å utnytte denne globale muligheten.”

Når det gjelder den nye posisjonen i US Home Depot, skriver forvalterne: “Mens Amazon og andre onlineaktører er formidable, viser vår due diligence at Home Depot har forstått viktigheten av å tilby kundene en sømløs og integrert shoppingopplevelse gjennom alle kanaler i den nye digitale verdenen”.

Forvalterne sier videre at fondet har sluttet seg til eierlisten i den multinasjonale investeringsbanken JP Morgan: “Bankens robuste strategi om å investere i bedrifter med klart fokus på teknologi, for å forbedre sin langsiktige organiske lønnsomhet, gir en attraktiv posisjon som vi forventer vil bære frukter de neste årene, “skriver forvalterne.

Fondet tok også en posisjon i det amerikanske børs- og teknologiselskapet Nasdaq. “Etter en overgangsperiode mottar selskapet nå hoveddelen av sine inntekter fra tilbakevendende inntektskilder, en attraktiv egenskap vi fortsatt finner undervurdert. I tillegg setter Nasdaq av betydelige midler til å utvikle sin markedsteknologiavdeling, og vi spår at denne plattformen kommer til å gi massive stordriftsfordeler over tid, skriver forvalterne.

Avslutningsvis ble også det amerikanske familiedrevne frakt- og logistikkfirmaet, Old Dominion Freight Line, lagt til porteføljen. “Selskapet har forbedret sin innenlandske markedsposisjon fra nummer syv til tre de siste åtte årene gjennom en førsteklasses operasjonell drift. Selskapet kontrollerer fremdeles mindre enn 10 prosent av det amerikanske markedet, og på flere års sikt ser vi godt vekstpotensial og fremgang for en undervurdert aksjekurs”, skriver forvalterne.

Fondet solgte syv posisjoner i kvartalet. To av disse var de langsiktige posisjonene i Autoliv/Veoneer (posisjon tatt 2012) og storbanken Citibank (2010), hvor forvalterne i begge tilfeller mener at investeringscaset har utspilt seg og derfor solgt posisjonene.

I tillegg ble aksjene i det tyske kjemikalie- og forbruksvareselskapet Henkel også solgt, på grunn av ledelsens tilsynelatende mangel på bekymring for å adressere de underpresterende segmentene utenom lim.

Det kinesiske teknologiselskapet Baidu måtte avhendes for å finansiere andre muligheter, sier forvalterne, som også solgte Sangri-La, Golar LNG og CK Asset Holding i løpet av kvartalet.

Forvalterteamet fortsetter å se relativt sunne fundamentale forhold i de fleste av verdens regioner. De skriver at det økonomiske innhentingen fremdeles pågår, og bemerker at selskapene er forsiktig optimistiske om utsiktene. Forvalterne mener imidlertid at den handelskritiske retorikken er en betydelig trussel mot global vekst som berettiger nøye overvåking.

SKAGEN Global rapporteres å fortsette å anvende investeringsmandatet til å finne undervurderte selskaper med robust økonomi, sterke konkurranseposisjoner og ledelse som er dyktig til å allokere kapital. Porteføljen er fortsatt attraktivt verdsatt, skriver forvalterne.

Fondets ti største posisjoner pr 30. september. (Kilde: SKAGEN Fondene)

Fondets ti største posisjoner pr 30. september. (Kilde: SKAGEN Fondene)


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.