• OPPDRAGSARTIKKEL

SKAGEN Insight: -1,5% i sep, omfavner Thyssen Krupps oppdeling

OSLO (Fondene TDN Direkt) På tross av fremgang i porteføljeselskapers endringsarbeid, fortsatte aktivistskyggefondet SKAGEN Insight å oppleve motvind i tredje kvartal. Årsaken til dette skyldes blant annet at investorer unngår aktivistsituasjoner i tider med økt markedsusikkerhet, der handelsspenninger mellom USA og Kina, samt Italias politiske utvikling, er eksempler på akkurat det.

Det skriver fondsforvalter Tomas Johansson i en kvartalskommentar, der han konstaterer at SKAGEN Insights portefølje, som følge av det rådende investorsentimentet, nå er mer undervurdert enn ved begynnelsen av året. De fundamentale trendene er fortsatt positive, mens prisene som fondet nå kan kjøpe seg inn i aktivistsituasjoner på har falt betydelig, ifølge forvalteren.

I september noterte fondet en nedgang på 1,5 prosent i basisvalutaen norske kroner, noe som var bedre enn den sammenlignbare indeksen (MSCI World NR USD), som falt 2,1 prosent i norske kroner. Siden årsskiftet er fondets avkastning -7,6 prosent pr 30. september, mens referanseindeksen er opp 5,0 prosent.

  SKAGEN Insights beste og verste bidrag til avkastningen i tredje kvartal 2018. (Kilde: SKAGEN Fondene)

SKAGEN Insights beste og verste bidrag til avkastningen i tredje kvartal 2018. (Kilde: SKAGEN Fondene)

Tomas Johansson mener at den seneste tidens spenning i markedet har økt insentivene for umiddelbar selskapsendring drevet av aktivister, og han trekker frem oppdelingen av industrikonsernet Thyssen Krupp som et konkret eksempel. Forvalteren skriver at markedet hadde vurdert sannsynligheten for oppdelingen som lav, noe oppgangen på 17 prosent da nyheten ble kjent vitner om. Fondet hadde i dette tilfellet en kontrær posisjon og hadde selskapet som sin største posisjon, ettersom man så at stjernene var på linje med hensyn til en forenkling av industrikonsernet i nær fremtid.

“Situasjonen er et typisk eksempel på at følelsen av hastverk og åpenhet for endring øker nå aksjekursen går ned”, skriver Tomas Johansson, som mener at Thyssen Krupps transformasjon er så gjennomgripende at det totalt endrer hvordan investorer ser på selskapet. Forvalteren skriver at mange av de som hadde gitt opp håpet nå kommer tilbake og ser situasjonen med friske øyne, og at porteføljeteamet er overbevist om at mange nå vil innse hvor kraftig undervurdert selskapet er. SKAGEN Insight har ennå ikke solgt aksjer i Thyssen Krupp, da det vurderes at aksjene kan dobles fra dagens nivå.

Armstrong Flooring og Teikoku Sen-I var fondets beste bidragsytere i tredje kvartal. Armstrong rapporteres å ha overrasket markedet med en sterk rapport for andre kvartal, og SKAGEN Insight hadde økt sin posisjon i forkant av dette, noe som bar frukter. Fondet har deretter redusert posisjonen siden aksjen nå er nærmere SKAGENs kursmål, ifølge forvalteren.

Teikoku Sen-I er en japansk leverandør av utstyr for katastrofeforebyggende formål. Selskapet dro nytte av et jordskjelv som slo til i Osaka-regionen i juni, samt av kraftig regn i veslige Japan, ifølge forvalteren, som mener at dette illustrerer selskapets sterke posisjon ved forberedelsene av de olympiske lekene i Tokyo 2020.

Teikoku viste en omsetningsvekst på 126 prosent i andre kvartal og aksjekursen har steget om lag 70 prosent siden bunnivået i mars, skriver Tomas Johansson, som allikevel enda anser aksjen til å være undervurdert på grunn av selskapets overkapitaliserte balanse. Forvalteren påpeker at investorer under aksjens oppgang ikke betalte noenting Teikokus foretning, da verdien av selskapets finansielle tilkomster oversteg børsverdien. Porteføljeteamet tror at situasjonen i Teikoku har potensiale til å bli et tekstbokeksempel på fremgangsrik aktivistinvestering i Japan. SKAGEN Insight oppgis å beholde hele sitt innehav i selskapet, som er fondets nest største posisjon.

Diebold Nixdorf og General Electric var fondest dårligste bidragsgivere i tredje kvartal. Diebold Nixdorfs oppgis å ha havnet i klem blant hedgefond, som har posisjonert seg for at selskapets kontantbeholdning skal ta slutt. Likviditetssituasjonen er imdlertidig løst med en ny lånefinansiering på plass, ifølge Tomas Johansson, som anser den nye finansieringsløsningen som fordelaktig for aksjeeierne. Selskapet har med kapitaltilføyingen lykkes å kjøpe ut noen minoritetseiere til en bra pris, og ledelsen har nå tid til å fokusere på vending i driften i stedet for å uroe seg over over spekulative hedgefond, ifølge forvalteren. Dog har ikke aksjekursen enda hentet seg inn, legger han til.

Vurderingsmessig oppgis SKAGEN Insights portefølje å handles til en kraftig rabatt mot det bredere markedet, sett mot normaliserende gevinst (P/E 8,7 mot 13,6). Porteføljeteamet ser dette som en bra oppskrift for langsiktig meravkastning, særskilt da aksjereieraktivisme nå akselererer på global basis, skriver Tomas Johansson, som anser dette som spennende tider for fondet.

Fondets ti største innehav per den 30. september 2018. (Kilde: SKAGEN Fondene)

Fondets ti største innehav per den 30. september 2018. (Kilde: SKAGEN Fondene)


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER