• OPPDRAGSARTIKKEL

SKAGEN m2: Rangeres som verdens beste globale eiendomsfond

OSLO (Fondene TDN Direkt) SKAGEN m2 rangeres av det uavhengige fondsanalyseselskapet Citywire som nummer én av 225 globale eiendomsfond i verden over de siste tre årene. I tillegg får fondet fire av fem stjerner totalt og fem av fem stjerner på tre års sikt av analyseselskapet Morningstar.

Det fremgår av en nyhetsoppdatering av SKAGEN Fondene.

Fondets forvalter Michael Gobitschek er AA-rangert av Citywire og rangeres som nummer én av 140 porteføljeforvaltere over tre år i kategorien Eiendom - Globale aksjer. På femårslisten ligger han som nummer 29 av 140.

SKAGEN m2 har hele det globale eiendomsmarkedet og alle eiendomssegmenter å boltre seg på. I skrivende stund er de ti største posisjonene i Sverige, Japan, Tyskland, Spania, Singapore, Finland og Norge.

Michael Gobitschek velger typisk selskaper som kan påvirke lønnsomheten ved å forholde seg aktivt til eiendommene sine, og som i tillegg er opptatt av bærekraft. Gjennom vedlikehold og annen utvikling kan disse selskapene påvirke utviklingen ut over den normale veksten i utleieinntekter.

“Eiendom er noe man over tid bør ha som et tillegg til andre aktivaklasser i spareporteføljen. Det er en sektor som på den ene siden drives av globale megatrender, som for eksempel urbanisering og økt velstand. På den andre siden råder det store lokale ulikheter i tilbud og etterspørsel. Stavanger drives eksempelvis av andre faktorer enn Stockholm og San Francisco”, sier Michael Gobitschek.

Ved utgangen av september 2018 har SKAGEN m2 levert bedre avkastning enn referanseindeksen, både siste tre og fem år. Hittil i år har fondet slått indeksen med 6,4 prosentpoeng. Anbefalt sparehorisont for SKAGEN m2 er minimum fem år.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER