Coeli Frontier Markets: -5,1% i sep, undervekt Kuwait hemmende

OSLO (Fondene TDN Direkt) En nedgang på over 10 prosent i Tanzania Breweries var hovedårsaken til at aksjefondet Coeli Frontier Markets utviklet seg negativt i september. I tillegg utviklet fondet seg negativt relativt til benchmark-indeksen som følge av undervekt i Kuwait, der aksjemarkedet hadde en bra måned.

Det fremgår av en månedskommentar fra fondsforvalterne Hans-Henrik Skov og James Bannan. Fondene deres fokuserer på frontier-markeder.

Fondet noterte en nedgang på 5,1 prosent i basisvalutaen svenske kroner i september, som var dårligere enn benchmark-indeksen (MSCI Frontier Markets NR USD), som falt 2,7 prosent omregnet til svenske kroner. Siden årsskiftet er fondets avkastning ned 4,7 prosent pr 30. september, mens benchmark-indeksen er ned 5,1 prosent.

Knyttet til Tanzania Breweries skriver forvalterne att aksjen handles ned på lave volumer (anses ofte som å indikere lavere legitimitet for prisbevegelsen, sammenlignet med større handelsvolumer; red.anm.), men att de store oversvømmelsene som har vært i Tanzania har hatt en effekt på selskapets resultat for første halvår 2018. Forvalterne konstaterer at dette påvirker på kort sikt, men mener at det burde ha mindre betydning for aksjekursen på lengre sikt.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER