Swedbank: Fortsatt overvekt av aksjer i oktober

OSLO (Fondene TDN Direkt) Swedbank gjør ingen allokeringsforandringer i sin seneste investeringsstrategi, hvilket innebærer en undervekt i renter, nøytralvekt i kreditter (foretaksobligasjoner) og overvekt i aksjer. Innen aksjer forblir USA Swedbanks favorittmarked, men overvekten har minsket noe til fordel for fremvoksende markeder, der forholdet mellom avkastning mot risiko nå anses som attraktiv.

Det fremgår av Swedbanks investeringsstrategi for oktober, der man peker på at den pågående handelsdisputten har gått inn i en mer intensiv fase, men at dette er noe markedet klarer å håndtere, samtidig som man forventer en sterk rapporteringssesong.

Innen foretaksobligasjoner oppgis high yield (emittenter med dårligere kredittvurdering) har fått støtte at et positivt risikoklima den seneste måneden, med en generelt god utvikling for risikoeiendeler. Samtidig har høyere markedsrenter påvirket den totale avkastningen innen foretaksobligasjoner negativt, og mest ugustig har utviklingen vært innen investment grade, ifølge investeringsstrategien.

“Vi beholder en forsiktig linje innen kreditt der vi foretrekker kreditter med bedre kredittvurdering. Disse tenderer mot å klare et miljø med markedsturbulens og uro bedre, hvilket også gir en bedre diversifisering i porteføljen”, sier Swedbanks strateg Mattias Isakson.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER