Pictet: Lanserer markedsnøytralt aksjefond Japan

OSLO (Fondene TDN Direkt) Kapitalforvalteren Pictet AM utvider sitt tilbud innnen “total return” gjennom lanseringen av Pictet-TR Akari Fund. Fondet er et UCITS-kompatibelt markedsnøytralt fond, med fokus på det japanske aksjemarkedet.

Det skriver Pictet i en pressemelding.

Det nye fondet oppgis å etterligne langsiktig verdsettelsesvekst med lav korrelasjon med aksjemarkedet, gjennom å kombinere aksjevalg fra et nedenfra-og-opp-perspektiv med tekniske faktorer, spesifikt for det japanske aksjemarkedet. Pictet-TR Akari kommer hovedsakelig til å eksponere seg mot likvide aksjer i store selskaper, samtidig som det etterstreber overhengende “betanøytralitet”. Fondets Tokyo-baserte forvaltere heter Teruhiko “Eric” Nishimura og Tomohiro “Tomo” Yamaguchi, som tidligere forvaltet kapital gjennom Pictets multistrategifond Diversified Alpha/Alphanatics.

Eric Nishimura kommenterer i en pressemelding:

“En dybtgående forståelse av både fundamentale selskapsfaktorer samt markedstekniske aspekter er absolutt nødvendig for å generere konsekvent avkasting i dette markedet. Vi tror Japan tilbyr strukturelle og sykliske muligheter til å oppnå ren alfa”.

For det nordiske vedkommende tilbys Pictet-TR Akari Fund i Sverige, Norge og Danmark.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER