• OPPDRAGSARTIKKEL

Danske Bank: Beholder overvekt av aksjer

OSLO (Fondene TDN Direkt) Italia fortsetter å skape uro i markedet og det budsjettforslaget som ble presentert forrige uke kom som en kalddusj. Forslaget som inneholdt et budsjettunderskudd på 2,4 prosent, sendte den italienske tiårsrenten til over 3 prosent, samt satte press på europeiske aksjemarkeder.

Det skriver Danske Bank i sitt ukes-brev Danske Bank House View, som dog peker på at det, Italia til tross, gjelder å fokusere på det som spiller størst rolle på sikt, nemlig de fundamentale drivkreftene i økonomien og selskapenes resultatvekst.

Danske Bank forventer fortsatt god resultatvekst og økte selskapsinvesteringer, når nå årets tredje rapporteringssesong er i gang.

I oppdateringen understrekes det hvor viktig investeringene (capex) er som drivkraft for økonomien i dette stadiet av konjunktursykelen, og her venter banken seg mer informasjon fra selskapene under rapporteringssesongen.

Danske Bank forventer også at selskapene skal kommentere effekten av handelskrigen og den sterke dollaren, noe nesten ingen snakket om i fjor, ifølge skrivet.

På makrosiden komme det denne uken viktig amerikansk statistikk i form av ISM-tall mandag, samt “nonfarm” payrolls på fredag. Her argumenterer Danske Bank for at dersom tallene bekrefter styrken til den amerikanske økonomien, vil det føre til økning i amerikanske aksjemarkeder og dollar.

Det bemerkes midlertid at lønnsutviklingen vil bli avgjørende for markedet, og at høyere lønninger enn ventet kan gi renteoppgang å føre til dårligere stemning på børsen. For den kommende rapporteringssesongen ser Danske Bank et par varselsignaler når det gjelder USA.

Tilknyttet den kommende rapporteringssesongen ser Danske Bank et par varselsignaler når det kommer til USA. Dels peker banken på at de uttalelsene som har falt, i størst grad har vært negative, samt at flere nedgraderinger enn oppgraderinger av aksjer har skjedd de seneste ukene fra analytikerhold. Til slutt åpner oppdateringen for spekulasjon omkring hvorvidt en sterkere dollar, anstrengt arbeidsmarked og handelskrig-relatert usikkerhet kommer til å lede til marginpress for selskapene.

Danske Bank forventer at rapporteringssesongen kommer til by på fortsatt god resultatvekst, men ser risikoen for at sterke rapporter knapt kommer til å belønnes da forventningene er stilt høyt, samt at eventuelle bommerter fra selskapene kommer til å straffes hardt av markedet.

Til tross for disse bekymringene holder Danske Bank overvekt mot aksjer, og bankens bilde er at en sterk rapporteringssesong venter.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER