• OPPDRAGSARTIKKEL

Fondene: Tobakksfritt i SKAGEN Fondenes forvaltning

OSLO (Fondene TDN Direkt) SKAGEN Fondene markerer tydelig de menneskelige lidelsene tobakksindustrien forårsaker, og ble nylig sammen med morsselskapet Storebrand en av grunnleggerne av initiativet “Tobacco -Free Finance Pledge” (TFFP).

Det fremgår av en nyhetsoppdatering av SKAGEN Fondene.

TFFP har blitt utviklet i samarbeid med blant annet PRI (FNs prinsipper for ansvarlige investeringer) med tanke på å fremme overgangen til et kapitalmarked fritt for tobakk.

“Å investere bærekraftig er en del av SKAGENS DNA. Vi deltar i dette prosjektet som en naturlig forlengelse av våre lengre overbevisninger og oppførsel. Våre to største fond SKAGEN Global og SKAGEN Kon-Tiki har vært tobakksfrie siden de startet i 1997 og 2002.”, sier SKAGEN Fondenes investeringsdirektør Alexandra Morris, som legger til at TFFP er et utmerket initiativ som gir en meningsfull løsning på en stor global utfordring, samt at SKAGEN Fondene er stolte over å støtte dette arbeidet.

Innebærer engasjementet i dette initiativet noen konkrete endringer i SKAGEN Fondenes forvaltning?

“SKAGEN Fondene har ikke investert i tobakkselskap og det at vi har undertegnet TFFP kommer ikke til å få noen innvirkning på forvaltningen. Vi har deltatt for å påvirke og arbeide for at andre også skal ta et steg i riktig retning”, sier Per Wennberg som er konserndirektør for SKAGEN Fondene i Sverige, i en kommentar til TDN Fondene Direkt.

Besøk <http://www.unepfi.org/psi/tobacco-free-finance/ >for å lære deg mer om va Tobacco Free- Finance Pledge står for.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.