• OPPDRAGSARTIKKEL

SKAGEN Insight: Blandet i august, Armstrong Flooring steg

OSLO (Fondene TDN Direkt) Samme trender som ble observert tidligere i år åpenbarte seg også i august, der styrken på det amerikanske aksjemarkedet påvirket aktivistskyggefondet SKAGEN Insights relative avkastning negativt. Fordi fondet er tungt undervektet USA, en undervekt som porteføljeteamet imidlertid forblir trygge på fremover.

Det fremgår av en månedsrapport signert fondsforvalteren Tomas Johansson.

Fondet noterte en nedgang på 0,2 prosent i basisvalutaen i norske kroner i august, som var svakere enn den sammenlignbare indeksen (MSCI World NR USD), som steg 3,9 prosent i norske kroner. Siden årsskiftet er fondets avkastning -6,2 prosent pr 31. august, mens referanseindeksen viser +7,2 prosent.

SKAGEN Insights beste og verste porteføljebidrag i august. (Kilde: SKAGEN Fondene)

Tomas Johansson skriver at Armstrong Flooring overrasket markedet positivt i løpet av måneden med en sterk andrekvartalsrapport. Denne rapporten virker, ifølge forvateren, å markere et vendepunkt for selskapet etter at ledelsen har gjort alt riktig i sitt arbeid for p oppnå vekst og bedre marginer. Fondet rapporteres å ha økt sin posisjon i selskapet før dette og har blitt godt belønnet.

På den negative siden var først og fremst Diebold Nixdorf og Thyssen Krupp. Når det gjelder Diebold Nixdorf skriver Tomas Johansson at aksjen ble tynget av at hedgefond tok korte posisjoner på spekulasjoner om at selskapets likviditet skulle ta slutt. Dette spørsmålet ble imidlertid ryddet av veien da Diebold Nixdorf sikret ny lånefinansiering, noe som dog ikke har fått aksjen til å hente seg inn igjen.

Forvalteren understreker i rapporten at SKAGEN Insight har en portefølje av grovt undervurderte og upopulære bolag, der operasjonelle trender beveger seg i riktig retning. I tillegg blir de engasjerte aktivistene i disse selskapene desto mer katalysatorer for endring, ifølge Tomas Johansson.

Verdsettelsesmessig handles porteføljen for tiden til et P/E-tall på rundt 8,7 (normalisert etter skatt), sammenlignet med det bredere markedet som handles til 13,4, avslutter forvalteren.

SKAGEN Insights ti største innehav pr 31 august. Totalt består portføljen av 30 aksjer. (Kilde: SKAGEN Fondene)

SKAGEN Insights ti største innehav pr 31 august. Totalt består portføljen av 30 aksjer. (Kilde: SKAGEN Fondene)


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER