• OPPDRAGSARTIKKEL

SKAGEN Global: Oppgang i august, kjøpt JP Morgan og Accenture

STOCKHOLM (Fonder Direkt) August ble positivt aksjefondet SKAGEN Global, som hadde en større oppgang enn sin referanseindeks MSCI ACWI NR. Eierskapene Microsoft, DSV og Beazley bidro til den positive utviklingen der Microsoft fortsetter å ta markedsandeler og opplever en sterk vekst i skytjenester. DSV leverte en sterk rapport for andre kvartal og Beazley viste fortsatt til disiplinerte forbpliktelser.

Det skriver Knut Gezelius og Chris-Tommy Simonsen, forvaltere i SKAGEN Global, i en Månedsrapport.

Fondet viste en oppgang på fem prosent i sin grunnvaluta norske kroner i august, noe som var sterkere enn referanseindeksen MSCI ACWI NR USD, som steg 3,5 prosent, beregnet i norske kroner. Siden årsskiftet er fondets avkastning på 6,3 prosent pr den 31 august, mens referanseindeksen steg 5,7 prosent.

Over vises de eierskap med best avkastning (venstre) og dårligst (høyre) i august. (Kilde: Skagen Fondene)

Over vises de eierskap med best avkastning (venstre) og dårligst (høyre) i august. (Kilde: Skagen Fondene)

Dårligere utvikling utenom de nevnt ovenfor hadde IRSA, Autoliv og Baidu, der IRSA ble rammet av den økonomiske situasjonen i Argentina. Autoliv og Baidu falt grunnet investoruro på det kinesiske markedet samt tolltrusler, iifølge forvalterne.

Når det gjelder porteføljeendringer skriver forvalterne at fondet har kjøpt JP Morgan og Accenture. Knut Gezezlius og Chris-Tommy Simonsen mener at JP Morgans omfattende investeringer i virksomheten, med hensikt å styrke den organiske inntjeningsevnen, kommer til å bære frukter i de kommende årene. Når det gjelder konsulentselskapet Accenture argumenterer forvalterne med at selskapet er underpriset i forhold til sin kompetanse i å navigere riktig en digital sektor i endring.

Fondet oppgis å ha solgt hele sitt eierskap i Golar LNG fordi selskapet forlot joint venture-samarbeidet med Schlumberger JV, samt den økende usikkerheten rundt kontrakten for prosjektet Fortuna. Videre solgte fondet sitt eierskap i Hongkong-noterte CK-Holdings i håp om åpne for nye nye investeringsmuligheter.

Utover de nevnte nedsalgene ble eierskapet i Autoliv, Veoneer og Citigroup kraftig redusert i måneden, skriver forvalterne, som avslutter med at porteføljen er attraktivt priset.

Bildet viser fondets ti største eierskap pr 31 august 2018. (Kilde: SKAGEN Fondene)

Bildet viser fondets ti største eierskap pr 31 august 2018. (Kilde: SKAGEN Fondene)


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER