• OPPDRAGSARTIKKEL

SKAGEN Focus: Svakt opp i august, Softbank og Metro steg

OSLO (Fondene TDN Direkt) I august ble det en delt utvikling mellom amerikanske og europeiske aksjemarkeder. Politisk usikkerhet i Europa, spesielt Italia, kombinert med den fortsatt harde debatten om amerikanske toller, bidro til et eksepsjonelt klima. Med nedgangene på aksjemarkedene utenfor USA begynner prisingen på disse å se ganske attraktive ut, til og med i bred forstand.

Det skriver Jonas Edholm og David Harris, forvaltere av det globale aksjefondet SKAGEN Focus, i en månedskommentar.

Fondet viste en oppgang på 0,3 prosent i august, målt i grunnvalutaen norske kroner, svakere enn referanseindeksen MSCI ACWI NR USD, som steg 3,5 prosent, regnet i norske kroner. Siden årsskiftet er fondets avkastning -0,1 prosent pr den 31 august, mens referanseindeksen steg 5,7 prosent.

SKAGEN Focus' beste og dårligste bidragsgivere til avkastningen i august. Tallene gjelder i norske kroner, fondets grunnvaluta. (Kilde: SKAGEN Fondene)

SKAGEN Focus’ beste og dårligste bidragsgivere til avkastningen i august. Tallene gjelder i norske kroner, fondets grunnvaluta. (Kilde: SKAGEN Fondene)

Forvalterne skriver at fondets eksponering mot USA er konsentrert rund et antall såkalte “special situation”-eierskap, blant annet flyselskapet Hawaiian Holding, Avaya Holdings (digital kommunikasjon) og ADT (sikkerhetsløsninger).

Fondets nyere eierskap, den tyske grossisten Metro, oppgis å være blant fondets beste bidragsgivere til utviklingen i august, etter at selskapets restrukturering fristet blant annet det østeuropeiske investeringsselskapet EPGC til å bli storeier . Ellers presterte det japanske IT-konglomeratet Softbank sterkt i måneden, da børsnoteringen av selskapets telekomvirksomhet nærmer seg, og selskapet presenterte nok et stabilt kvartalsresultat, ifølge forvalterne.

Dårligere gikk det for Gold Fields og viste en negativ utvikling i måneden, etter at de presenterte en nedslående oppdatering angående selskapets eneste sørafrikanske gruve South Deep. Dette i lys av at gullprisen har vært overraskende svak, skriver forvalterne. Fondets italienske eierskap i Unicredit og Telecom Italia ble tynget av usikkerheten rundt det italienske statsbudsjettet og handles til nå på mye lavere multipler, avslutter Jonas Edholm og David Harris.

Bildet viser fondets ti største eierandeler pr 31 august 2018. De ti største eierandelene utgjør til sammen 44,1 prosent av porteføljens totale verdi. (Kilde: SKAGEN Fondene)

Bildet viser fondets ti største eierandeler pr 31 august 2018. De ti største eierandelene utgjør til sammen 44,1 prosent av porteføljens totale verdi. (Kilde: SKAGEN Fondene)


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER