Fondene: Robur, SHB, Nordea & Humle kjøpt i 24Sevenoffice

OSLO (Fondene TDN Direkt) Spotlightnoterte 24 Seven Office Scandinavias norske hovedeiere 24Seven Office AS har solgt 11,1 millioner aksjer tilsvarende 20,1 prosent av aksjene i 24 Seven Office Scandinavia til fondsaktørene Swedbank Robur Ny Teknik, Handelsbanken Nordiska Småbolag, Nordea Fonder og Humle Småbolagsfond.

24Secen Office AS gjennomfører salget for å øke likviditeten samt å utvide og forsterke eierbasen i 24Seven Office Scandinavia, ifølge en pressemelding

Spotlight Stock Market har godkjent avviket fra den såkalte lock-up avtalen som hovedaksjonæren inngikk ved noteringen av 24Seven Office Scandinavia i desember 2017.

Salget ble gjennomført til en pris i paritet med mandagens sluttkurs på 8,00 kroner. Etter transaksjonen eier 24Seven Office AS 32,5 millioner aksjer som representerer om lag 59,0 prosent av aksjene i 24Seven Office Scandinavia, etter tidligere å ha eid om lag 79,0 prosent.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER