• OPPDRAGSARTIKKEL

SKAGEN Fonder: Blandet fondsutviklingg i august

OSLO (Fondene TDN Direkt) Handelskrig, en fallende tyrkisk lire og en ustabil politisk situasjon i Argentina. Det beskriver Skagen Fonder som faktorene bak en svak utvikling for EM-fondet Skagen Kon-Tiki i et nyhetsbrev, der utviklingen for flere ulike fond oppsummeres. En generell uro har ført til at det tyrkiske konglomeratet Sabanci Holdings og de brasilianske selskapene Cosans og Marfrigs respektive aksjer har hatt en negativ utvikling i august.

“På den positive siden fins den koreanske teknologi-giganten Samsung Electronics. Markedet tror på selskapets investeringer innen minnekort. Ericsson rapporterte sterke resultat i andre kvartal og til og med det det indiske kjemiselskapet UPL hadde en positiv utvikling i august, etter nyheten om oppkjøpet av Arysta, skrev kommunikasjonssjef Christian Larsen i Skagen Fonder.

SKAGEN Global hadde en gjennomgående sterk månedsutvikling og de som bidro mest til dette var Microsoft, DVS og Beazley, står det i nyhetsbrevet. Dårligere gikk det for eierskapet i IRSA, Autoliv og Baidu, som samtlige ble rammet av handelskrigen.

I august valgte SKAGEN Global å redusere posten Autoliv, Veoneer og Citigroup. Golar LNG og CK Asset Holding ble solgt helt ut, og de amerikanske selskapene JPMorgan og Accenture tok i stedet plass i porteføljen. Ifølge Skagen Fonder fokuserer begge selskapene på “fremtidssikre strategier og har vist seg tilpasningsdyktige”.

Eiendomsfondet Skagen m2 har også hatt en positiv utvikling. Ifølge forvalteren har fondet en god utvikling i forhold til sin sammenlikningsindeks selv om “eiendomssektoren fortsatt er sterkt påvirket av geopolitiske spenninger og kraftige valutasvingninger”. Det var ingen overraskelse at de mest pressede postene var i EM-segmentet i august, noe som for eksempel kan skyldes lokal økonomisk utvikling fremfor selskapsspesifikke hendelser.

I det nordisk-globale aksjefondet SKAGEN Vekst viste det danske transport- og logistikkselskapet DSV, ifølge Skagen Fonder, et sterkt resultat i andre kvartal og presenterte et nytt tilbakekjøpsprogram for aksjer. Også danske Vestas skal ha hatt en bra måned, sier forvalteren. Bra resultat, men svak rubel og politisk usikkerhet i Russland gjorde at Sberbank ble denne månedens taper.

Videre opplyses det nå at fondet har en aksjepost i Orkla.

“Selskapet har en sterk økonomisk utvikling og prises veldig attraktivt sammenliknet med sine internasjonale konkurrenter”, skrev Christian Larsen.

Det konsentrerte aksjefondet SKAGEN Focus og aktivistfondet SKAGEN Insight har begge blitt påvirket av undervekt mot det amerikanske markedet og USAs utvikling, som med tanke på avkasting har passert Europa. Utviklingen som har skjedd i USA har, ifølge SKAGEN Fonder, ført til at markeder utenfor landet har begynt å se attraktive ut.

“Fondets nye investering i den tyske dagligvarekjeden Metro skapte en av månedens beste bidrag etter en vellykket restrukturering. Metros aksjekurs steg i forbindelse med nyheten om den nye majoritetseiere EPGC, og selskapet er blant månedens beste bidragsgivere. Det sør-afrikanske gruveselskapet Gold Fields var sammen med italienske Unicredit og Telekom Italia, en av de dårligste bidragsgiverne i august”, lyder oppsummeringen av SKAGEN Focus utvikling i august.

Den beste aksjeposten for SKAGEN Insight i august var Armstrong Flooring og Conduent, som forvalter Christian Larsen skrev har blitt “eksempler på investeringer der innflytelse fra investorer fungerer”. Dårligere gikk de for posten i Diebold Nixdorf og ThyssenKrupp, som var SKAGEN Insights største negative bidragsgivere i august.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER