Fondene: Ny rekord for totale fondsmidler i Sverige

OSLO (Fondene TDN Direkt) Aksjefondsparingen i Sverige noterte seg for et nettoinnskudd på 4,5 milliarder kroner i august, og den samlede fondsbeholdningen økte med 130 milliarder til rekordhøye 4.434 milliarder kroner.

Det går frem av en pressemelding fra bransjeorganisasjonen Fondbolagens förening, som presenterer månedlig statistikk over fondsparing i Sverige.

Netto sparing i fond 2018, mrd kr. Aksjefond, Kombinasjonsfond, Lange rentefond, Korte rentefond, Hedgefond, Øvrige fond. Oversikt over netto sparing i Sverige fordelt på kategorier i august og januar-august 2018. (Kilde: Fondbolagens förening)

Netto sparing i fond 2018, mrd kr. Aksjefond, Kombinasjonsfond, Lange rentefond, Korte rentefond, Hedgefond, Øvrige fond. Oversikt over netto sparing i Sverige fordelt på kategorier i august og januar-august 2018. (Kilde: Fondbolagens förening)

“Fondsbeholdningen økte kraftig i løpet av august, delvis på grunn av vedvarende innskudd, men hovedsakelig på grunn av god utvikling i aksjemarkedene, der svenske sparere også dro nytte av en stigende dollarkurs”, sier det Fondbolagens förenings spareøkonom Gustav Sjöholm.

Aksjefondene i tabellen ovenfor, viser et nettoinnskudd på tre milliarder kroner i august. De største innskuddene ble gjort i bransjefond, Nord-amerikanske fond og globale fond, mens fremvoksende markedsfond og Europafond stod for netto uttak i løpet av måneden, ifølge Fondbolagens förenings statistikk.

Hittil i år har innskuddsutviklingen for kombinasjonsfond tatt seg betydelig opp, med netto innskudd hver måned unntatt juni, på til sammen 14,6 milliarder kroner. Det er mer enn for andre fondskategorier, der langsiktige rentefond kommer på neste plass med 10,8 milliarder kroner i netto innskudd, aksjefond med 8,9 milliarder, kortsiktige fond med 5,6 milliarder, hedgefond med 0,9 milliarder og øvrige fond med 1,3 milliarder kroner per 31. august.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER