• OPPDRAGSARTIKKEL

SKAGEN Kon-Tiki: uro åpner for nye investeringsideér.

Stockholm (Fonder Direkt) Den eskalerende handelskonflikten har ført til dyrere eksport for blant annet Kina og Tyrkia. Også andre utviklingsland har blitt påvirket indirekte og sett sine valutaer svekket, da investorer søker antatte sikrere havner. I en nyhetsoppdatering skriver SKAGEN Fondene at EM-fondet SKAGEN Kon-Tiki har også blitt påvirket av situasjonen, men at uroen også innebærer muligheter for porteføljeforvalterne, som har identifisert flere nye interessante investeringsmuligheter.

“Det positive er at denne situasjonen gir gode jaktvilkår for et aktivt forvaltet fond som SKAGEN Kon-Tiki, i motsetning til passive fond. Investorer vil begynne å interessere seg for selskapenes evne til å skape verdi over tid, og svingninger som disse gjør at vi kan finne bra selskap billig. Ser vi bakover har noe av våre beste investeringer blitt gjort under de verste forholdene”, sier porteføljeforvalter Cathrine Gether.

Cathrine Gether og fondets andre forvaltere Fredrik Bjelland bearbeider for tiden flere nye selskapsideér som er på vei inn i porteføljen. Disse selskapene har et gunstig forhold mellom risiko og mulig avkastning og kommer til å utkonkurrere noen av fondets eksisterende eiendeler, ifølge fondsoppdateringen.

Fredrik Bjelland konstaterer at frykt for eskalerende handelskrig har ført til en svakere utvikling for SKAGEN Kon-Tiki.

“Vi befinner oss i en periode med turbulens og store svingninger på børsene. SKAGEN Kon-Tiki er et konsentrert og aktivt forvaltet fond som kan svinge mye på kort sikt,”, sier Fredrik Bjelland.

Urolige markeder er dog intet nytt for fondets forvaltere og det er nettopp under turbulens de kan finne kvalitetsselskap til lave priser, fremgår det.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER