• OPPDRAGSARTIKKEL

SKAGEN Fondene: tilvekst alltid en komponent i verdiinvestering

Det meninger om hva verdiinvesteringer egentlig innebærer. Vanligvis assosieres verdiaksjer med lave multipler, men det går også å klassifisere for eksempel selskaper med visse underliggende relle eiendeler som verdiselskaper. SKAGEN Fondenes investeringsdirektør Alexandra Morris forklarer hvordan fondet resonerer rundt begrepet verdi.

-Etter vår mening er faktorene verdi og vekst nært knyttet. Vekst er alltid en komponent i beregningsverdien, og en variabel hvis betydning strekker seg fra ubetydelig til veldig stor, skriver Alexandra Morris i en kronikk som Fondene Direkt har bidratt med.

Alexandra Morris. (Kilde: SKAGEN Fondene)

Alexandra Morris. (Kilde: SKAGEN Fondene)

Indeksleverandøren MSCI har i over 20 år gått ut fra kategoriene verdi og vekst i sine indekskomposisjoner, med tydelige kvantitative kriterier for inkludering av verdi.

Ved MSCIs inndeling i verdikategorien ser de på hvor godt et selskap klarer seg med hensyn til tre parametre relativt til andre selskap: Aksjepris gjennom bokført verdi (p/e-tall), aksjepris gjennom fremadskuende årsresultat (p/e-tall for kommende år) og direkteavkastning.

Alexandra Morris vurderer imidlertid at strenge kvantitative definisjoner ikke hjelper investorer på jakt etter et konservativ tilnærming til å oppnå god langsiktig avkastning i aksjemarkedet. I tillegg kan disse definisjonene noen ganger generere merkelige resultater, som for eksempel at investeringsselskapet Berkshire Hathaway inngår i MSCI World Growth Index i stedet for verdiversjonen, skriver investeringsdirektøren.

Berkshire Hathaways konsernsjef og styreleder Warren Buffet ansen av mange som verdens fremste verdiinvestor gjennom tidene.

Skagens verdifilosofi derimot, defineres ikke av enkel kalkulering av selskapets prismultipler, påpeker Alexandra Morris.

I stedet rapporteres fondet å vurdere verdien av et selskap etter historien, samt betingelsene for fremtidig fortjeneste, etter ledelsens innsats for å sikre aksjonærenes deltakelse i selskapets suksess, samt bærekraften i selskapets struktur og selskapets forpliktelse til andre interessenter.

Når SKAGEN har gjort seg en god ide om verdien av et selskap, er det på tide å se på aksjens verdsettelse. Deretter kontrollerer fondsselskapet om dagens aksjekurs representerer en tilstrekkelig rabatt mot selskapets verdi, noe som gir en akseptabel sikkerhetsmargin for en investering.

“Noen kaller det verdiinvestering, men for oss er det sunn fornuft og måten vi har drevet våre midler de siste 25 årene,” skriver Alexandra Morris.

SKAGEN Fonder mener at begrepene verdiskapning og vekst er tett sammenflettet, slik at veksten alltid er en komponent i beregningen av verdi, selv om vektingen av veksten i beregningen varierer, skriver investeringsdirektøren.

Videre er ikke en lav prismultippel en god indikasjon på at en investering er attraktiv, siden tilsynelatende billige aksjer ofte handles til lave multipler av gode grunner, fortsetter Alexandra Morris. Omvendt behøver ikke en aksje som omsettes til høye multipler å være en dårlig investering hvis selskapet viser at det kan øke fortjenesten med en tilstrekkelig høy takt, skriver hun.

SKAGEN Fonders investeringsfilosofi sies å passe alle med en middels til lang investeringshorisont, og Alexandra Morris anbefaler sparere å skape en diversifisert og sunn investeringsportefølje, i stedet for å investere for å forsøke å finne årets vinner.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER