Fondene: Sverige og Norge dominerer i avkastningstoppen - BN

Oslo (Fondene TDN Direkt) Tre norske og to svenske fond er å finne blant Vest-Europas ti beste aksjefond hittil i år, ifølge et Bloomberg-sammendrag der bare fond på over en milliard dollar medregnes.

Bloomberg viser til skandinaviske fond den seneste tiden har vist en anomali med nettoinnskudd, da fondsmarkedet i resten av er Europa nå er inne i sin lengste periode med nettouttak siden tidlig 2017.

På listens førsteplass finnes den svenske småsparerfavoritten Swedbank Robur Ny Teknik, som i svenske kroner har steget drøyt 31 prosent fra årsskiftet pr 21. august. Fondets forvalter Carl Armfelt har sine tanker om hvorfor Skandinavia skiller seg positivt ut med hensyn til nettoinnskuddet i fondsmarkedet.

“Om folk uroer seg over Europa ser man på Norden som en sikker region. Skulle det bli nervøst i det europeiske aksjemarkedet så kan Norden bli en vinner relativt sett, da selskapene i gjennomsnitt har sterkere balanse- og selskapsstyring, sier Carl Armfelt.

Bloomberg peker i sin artikkel på suksessfaktorer for de skandinaviske fondsmarkedene i form av jevn økonomisk oppgang, fravær av risiko knyttet til euro og fondsforvaltere fokus på små og mellomstore selskaper som tilbyr vekstmuligheter og har tiltrukket seg investorer.

KLP Aksje Norge, DNB Norge (IV), DNB Norge og Sverige Swedbank Robur Småbolag er de fire øvrige skandinaviske fondene som kom inn på Bloombergs rangering, med plasseringene 3, 4, 5 og respektive 7.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER