• OPPDRAGSARTIKKEL

SKAGEN Insight: +2,3% i juli, Thyssen Krupp & Eltel ledet veien

OSLO (Fondene TDN Direkt) Aktivistskyggefondet ser fortsatt økt mulighet til forbedring for porteføljeselskapene sine og bemerker at antall aktivistkampanjer hittil i år har økt med 15 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Det fremgår av en månedlig rapport med forvalterkommentar av Tomas Johansson.

Fondet noterte en oppgang på 2,3 prosent i basisvalutaen norske kroner i juli, noe som var noe svakere enn sammenligningsindeksen(MSCI World NR USD i SEK), som steg 3,1 prosent omregnet i norske kroner. Siden årsskiftet har fondets avkastning -6,1 prosent per den 31 juli, mens sammenligningsindeksen er +3,2 prosent.

SKAGEN Insights beste og dårligste avkastningsbidrag i juli. (Kilde: SKAGEN Fondene)

SKAGEN Insights beste og dårligste avkastningsbidrag i juli. (Kilde: SKAGEN Fondene)

Som det fremgår ovenfor kom SKAGEN Insights beste avkastningsbidrag i juli fra Thyssen Krupp og Eltel.

Thyssen Krupps positive utvikling ble drevet av spekulasjoner om at avgangen til selskapets administrerende direktør og styreleder vil åpne veien for en verdiskapende omstrukturering, ifølge forvalteren. SKAGEN Insight deler den oppfatningen å anser at Thyssen Krupp vil kunne verdsettes til det dobbelte av dagens markedsverdi, dersom selskapets underliggende struktur reddes. Beholdningen er fortsatt fondets største, på grunn av den attraktive risiko- / belønningsprofilen, skriver Tomas Johansson.

Fondets verste avkastningsbidrag i løpet av måneden kom fra Diebold Nixdorf og Armstrong Flooring.

En akselerert transformasjonsprosess foregår for øyeblikket i Diebold, med en ny administrerende direktør på plass, noe som har resultert i kortsiktig smerte for aksjonærene. SKAGEN Insight mener imidlertid fortsatt at dette vil gi en langsiktig avkastning.

Fondets portefølje består av svært undervurderte og ubeskattede selskaper, hvor grunnleggende trender går i riktig retning, og aktivister blir stadig større katalysatorer for endring, skriver Tomas Johansson.

SKAGEN Insights ti største innehav pr 31. juli. (Kilde: SKAGEN Fondene)

SKAGEN Insights ti største innehav pr 31. juli. (Kilde: SKAGEN Fondene)


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.