SKAGEN Global: Microsoft & Veoneer i topp i juli, kjøpt Nasdaq

OSLO (Fondene TDN Direkt) Det globale aksjemarkedet steg i juli på tross av at teknologisektoren vaklet de siste dagene i måneden.

Det skriver Knut Gezelius og Chris-Tommy Simonsen, som forvalter aksjefondet SKAGEN Global, i en månedsrapport.

Fondet noterte seg for en oppgang på 1,9 prosent i basisvalutaen norske kroner i juli, hvilket var svakere enn sammenligninsindeksen (MSCI ACWI NR USD), som steg 3,0 prosent omregnet til norske kroner. Siden årsskiftet er fondets avkastning +1,2 prosent pr 31. juli, mens sammenligninsindeksen er opp 2,2 prosent.

SKAGEN Globals beste og verste bidrag til avkastningen i juli. (Kilde: SKAGEN Fondene)

SKAGEN Globals beste og verste bidrag til avkastningen i juli. (Kilde: SKAGEN Fondene)

Microsoft, Veoneer (utskilt av Autoliv i slutten av juni) og 3M ga fondets beste avkastningsbidrag i juli. Microsoft rapporteres å fortsette å ta markedsandeler i det strukturelt voksende nettskysegmentet. Videre synes forvalterne at Veoneers utsikter i det aktive sikkerhetsmarkedet ser interessante ut, og 3M rapporterte solide resultater for andre kvartal med bredt basert vekst.

Dårligst avkastningsbidrag i juli kom fra Beazley, Tyson Foods og Autoliv. Spesialforsikringsselskapet Beazleys aksjekurs har falt tilbake som følge av det forvalterne kaller “markedsstøy”, mens Tyson Foods og Autoliv sies å ha tapt terreng etter å ha fremlagt lavere estimater for hele året.

I løpet av måneden tok fondet en ny posisjon i børsoperatøren Nasdaq. Etter å ha gått gjennom en overgangsperiode er nå hoveddelen av selskapets inntekter av tilbakevendende natur, noe porteføljeteamet mener er en attraktiv attributt og noe som er undervurdert i dagens markedsklima. Forvalterne berømmer Nasdaq for satsing på teknologi og tror selskapets virksomhet for markedsteknologi kommer til å gi massive skalafordeler de kommende årene.

I juli solgte SKAGEN Global resten av aksjene i Shangri-La til fordel for bedre muligheter andre steder i fondet, forklarer Knut Gezelius og Chris-Tommy Simonsen som understreker at porteføljen fortsatt er attraktivt verdsatt.

SKAGEN Globals ti største innehav pr 31. juli. (Kilde: SKAGEN Fondene)

SKAGEN Globals ti største innehav pr 31. juli. (Kilde: SKAGEN Fondene)


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER