• OPPDRAGSARTIKKEL

SKAGEN M2: Svenske selskaper øverst i juli

OSLO (Fondene TDN Direkt) Det globale eiendomsfondet Skagen m2 hadde en bra julimåned både i relative og absolutte termer.

Det skriver fondsforvalteren Micheal Gobitschek i en månedsrapport.

I rapporten fremgår det at fondet steg 2,6 prosent i norske kroner i juli, samtidig som benchmarkindeksen (MSCI ACWI IMI /Real Estate NR) steg 1,2 prosent. Siden årsskiftet har Skagen m2 dermed steget 1,4 prosent pr 31. juli, mens sammenligningsindeksen har senket 2,4 prosent.

Forvalteren konstaterer at ingen ubehagelige overraskelser kom fra sentralbankene i måneden. Volatiliteten i Asia og først og fremst på Kinas og Hongkongs eiendomsmarkeder fortsatte i juli, men årsakene var i følge forvalterne forskjellige.

For fastlandskina handlet det, utover handelskrigen og valutasvekkelse, om tilstramming i kreditt og visse politiske beslutninger som påvirker etterspørselen. I Hongkong ble eiendomsselskaper påvirket av en ny tilstramming ment for å dempe verdistigningen på boliger, samt av redsel for en rentehevingssyklus, sier Michael Gobitschek, som legger til at disse markedene nå handles til en stor rabatt.

SKAGEN m2s beste og dårligste avkastningsbidrag i juli. (Kilde: SKAGEN Fondene)

SKAGEN m2s beste og dårligste avkastningsbidrag i juli. (Kilde: SKAGEN Fondene)

D Carnegie gjorde størst positivt avtrykk i porteføljen i juli, etter å ha annonsert hva forvalteren benevner som en overraskende sterk økning i substansverdi. Catena tok andreplassen i avkastningstabellen, etter å ha presentert en sterk rapport, ifølge Michael Gobitschek. Videre gjorde brasilianske MRV et comeback, i forbindelse med at landets eiendomsmarked fikk en rekyl opp, skriver forvalteren.

De tre dårligste avkastningsbidragene Shangri-La, Far East Consortium og CK Asset Holdning var alle Hongkongbaserte. Disse selskapene ble rammet av den generelle nedgangen på Hongkongs eiendomsmarked, tross en sterk rapport far Far East Consortium for måneden, skriver Michael Gobitschek.

SKAGEN m2:s ti største investeringer pr 31. juli. (kilde: SKAGEN Fondene)

SKAGEN m2:s ti største investeringer pr 31. juli. (kilde: SKAGEN Fondene)


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.