Fondene: store nettouttrekning fra Pimco og Blackrock i juni

OSLO (Fondene TDN Direkt) Kapitalforvalterne i Pimco og Blackrock rammes av netto uttrekk av kapital fra sine produkter på 3,3 og 2,1 milliarder euro i juni. I Blackrocks tilfelle var en betydelig del av uttrekket fra passive aksjeprodukter, med europeiske storselskapsfond særlig rammet, der uttak på 638 millioner euro ble notert.

Det rapporterer bransjesiden funds-europe.com, som viser til Morningstar.

Det var imidlertid ikke bare Blackrocks europeiske fond som så uttrekk i juni; måneden har blitt beskrevet som verste på fem år for den europeiske fondsindustrien, og totalt sett noteres nettouttrekk på 10,5 milliarder euro. Passive fond oppgis å ha lidd mer enn aktive produkter, og 3,6 milliarder euro forlot “equity trackers”, hvilket innebar den første negative måneden siden mai 2016 for disse produktene, ifølge Funds Europe.

Morningstars redaksjonssjef Ali Masarwah siteres på at “Bredt salg av risikofylte eiendeler var et dominerende innslag på det europeiske fondsmarkedet i juni og bidrog til et vendepunkt for kapitalforvaltningsindustriens medgang. Etter at markedsvolatiliteten gjorde comeback i februar begynte kapitalstrømmene til europeisk hjemmehørende fond å sakke av fram til april og i mai og juni havnet de i negativt territorium. Dette markerer en skarp vending og følger etter et år mer rekordinnstrømming i 2017.”


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER