• OPPDRAGSARTIKKEL

SKAGEN Focus: Softbank tok teten i juli, fondet steg 2,1%

OSLO (Fondene TDN Direkt) Innledningen til de globale aksjemarkedenes oppgang i juli var preget av dårlig sektormessig bredde, og USAs handelsforhandlinger med EU og Kina ledet til svakere utvikling for sykliske selskap samt selskap berørt av den globale handelen. Dette til tross noterte aksjefondet Skagen Fokus en sunn absolutt avkastning i juli, drevet av selskapsspesifikk utvikling.

Det skriver fondets forvalter Jonas Edholm og David Harris i en månedsrapport.

Fondet noterte en oppgang på 2,1 prosent i juli og presterte dermed noe svakere enn sin benchmarkindeks (MSCI ACWI NR), som steg 3,0 prosent omregnet i fondets basisvaluta norske kroner. Siden årsskiftet er fondets avkastning -0,4 prosent pr 31.juli, mens benchmarkindeksens er +2,2 prosent.

Fondets beste og verste avkastningsbidrag i juli. (Kilde: SKAGEN Fondene)

Fondets beste og verste avkastningsbidrag i juli. (Kilde: SKAGEN Fondene)

Fondets nest største investering, Softbank, steg 10 prosent i juli ettersom investorer synes å ha oppdaget den store rabatten mot nettoeiendeler og børsnoteringen av selskapets mobilvirksomhet som stadig rykker nærmere, skriver porteføljeteamet.

Selv den brasilbaserte sukkerproduksenten Sao Martinho bidro sterkt til avkastningen og presenterte et resultat for måneden som var bedre enn ventet, samt en attraktiv avkastning på den frie kontantstrømmen, fremgår det i rapporten.

Utover dette rapporterte flyselskapet Hawaiian Holdings rekord for så vel resultat som passasjertrafikk, hvilket dro opp aksjen pris markant, skriver forvalterne.

Det amerikanske kortløsningsselskapet Synchrony Financial falt derimot i måneden, etter å ha mistet en høyprofilert kunde til en konkurrent. Jonas Edholm og David Harris bedømmer imidlertid at selskapet kan lindre den negative effekten av dette gjennom å innlede et betydelig tilbakekjøpsprogram i 2019.

Fondet har nylig tatt en ny posisjon i japanske Toyota Industries. Selskapet befinner seg i en krysseierstruktur i Toyota, der Toyota Industries aksjeportefølje er høyere verdsatt enn hele selskapets børsverdi. Det gjør at forvalterne kan få kjernevirksomheten til en veldig attraktiv pris, skriver de.

SKAGEN Focus ti største investeringer pr 31.juli. (kilde: SKAGEN Fondene)

SKAGEN Focus ti største investeringer pr 31.juli. (kilde: SKAGEN Fondene)


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER