Fidelity: Tar etter Avanza og Nordnet

OSLO (Fondene TDN Direkt) Kapitalforvalteren Fidelity tar opp prispresskampen for indeksprodukter med blant andre Vanguard gjennom å på fredag landere to nye avgiftsfrie aksjefond, skriver Wall Street Journal (WSJ).

Gratisfondene blir de første i sitt slag i USA, som dermed følger etter Sverige der Avanza Zero og Nordnet Superfonden har tilbydd gratis indeksforvaltning i henholdsvis tolv og fire år.

Utover lanseringen skal Fidelity også senke avgiftene på sine eksisterende aksje- og obligasjonsfond med 35 prosent.

WSJ skriver at Fidelity har tapt markedsandeler de seneste årene til rivaler som tilbyr passivt forvaltede investeringer, og konstaterer at den Bostonbaserte kapitalforvalteren ikke er den eneste aktøren som har lidd under det brede skiftet mot passiv forvaltning som skjer i bransjen.

At Fidelitys tiltak skal tyde på at kapitalforvalteren går mot å gi opp sin aktive forvaltning til fordel for passiv forvaltning virker derimot ikke trolig. Sjefer i Fidelity håper fortsatt at en del av kapitalen som har strømmet til passiv forvaltning skal vende tilbake til aktivt forvaltede fond, når markedet faller og forutsetningene for aksjeplukkere forbedres, ifølge Jim Lowell, redaktør for nyhetsbrevet Fidelity Investor.

Omkring 400 milliarder av Fidelitys totale 2,5 billioner dollar under forvaltning er i deres indekstilbud, ifølge WSJ.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER