• OPPDRAGSARTIKKEL

SKAGEN Fondene: Venter konsistent meravkastning - adm.dir

Oslo (Fondene TDN Direkt) SKAGEN Fondene, som ble kjøpt av finanskonsernet Storebrand i oktober 2017, drar fortsatt fordel av å være en liten, aktiv fondsforvalter. Samtidig kan fondsselskapet ha fordel av å tilhøre Storebrand-konsernet, i form av flere ressurser og større utviklingskapasitet.

Det skriver SKAGEN Fondene i en oppdatering.

Tim Warrington, som etter fem år som nestleder tok over som sjef i SKAGEN-fondene i juni 2018, sier at det som står øverst på hans agenda er at fondene mer konsekvent skal generere meravkastning. Nøkkelen til å oppnå dette er investeringsselskapets stabile investeringsplattform, samt at SKAGENs investeringsfilosofi og -prosess brukes og gjennomføres konsekvent, sier den administrerende direktøren.

Tim Warrington. (Kilde: SKAGEN Fondene)

Tim Warrington. (Kilde: SKAGEN Fondene)

Tim Warrington fremhever også viktigheten av sine medarbeidere og understreker at han hele tiden er i dialog med de ansatte, uansett hvilken rolle de har i selskapet.

“Vi har en kompetansebasert kultur hvor alle kan ha stor innflytelse. Min rolle er å skape forutsetningene for at ansatte skal være velinformerte og se at det er de som er i førersetet, slik at de kan gjøre kloke beslutninger til fordel for våre kunder. Det er en spennende og givende rolle”, sier Tim Warrington.

Videre forklarer han at SKAGENs utvikling skal formes etter kundens behov og mulighetene som tilbys av teknologien.

“Vi vil fortsette å tilby konkurransedyktig forvaltning til våre direktekunder. Dette vil blant annet baseres på brukervennlige digitale tjenester, kvalifiserte rådgivere og vår fondkompetanse. Vi vil fortsette å forbedre tilbudet til institusjonelle investorer, inkludert fond registrert i Luxembourg for våre utenlandske investorer”, sier Tim Warrington.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.