Ambrosia: makrohedgefondet legger ned all aktiv forvaltning

OSLO (Fondene TDN Direkt) Makrohedgefondet Ambrosia har besluttet å avvikle sin aktive forvaltning. Dette da investeringssjef Torbjörn Olofsson mener vilkårene for å kunne levere i henhold til fondets høye ambisjon ikke lenger finnes.

Det går frem av en artikkel på nettstedet Investerardygnet.se.

Nettstedet skriver at Torbjörn Olofsson i sin tid i Brummerfonden Nektar sammen med Kerim Kaskal var den som leverte det høyeste avkastningen år etter år og ble ansett som “kanskje den beste svenske renteforvalteren”.

Nå rapporterer altså nettstedet, som har fått tilgang til Torbjörn Olofsson avskjedsbrev til investorene, at investeringssjefen har besluttet å legge ned den aktive forvaltningen til Ambrosia, som som han for et par år siden forvaltet sammen med kollegaen Ante Nilsson.

Avkastningen på det månedshandlede Ambrosia XL-fondet summerer seg til -0,24 prosent siden starten i februar 2016, per 29. juni. (Kilde: Infront)

Avkastningen på det månedshandlede Ambrosia XL-fondet summerer seg til -0,24 prosent siden starten i februar 2016, per 29. juni. (Kilde: Infront)

“Ambrosias fond har vært åpne i to år og seks måneder. Den gjennomsnittlige avkastningen av Ambrosia XL er ca 30 basispunkter over risikofri rente hvert år. Det er langt fra vårt mål om en risikofri rente pluss 500 basispunkter årlig. Ambrosias forvaltningsresultater har ikke levd opp til hverken sine egne eller andres forventninger”, skriver Torbjörn Olofsson i avskjedbrevet.

Han fortsetter med å beskrive bakgrunnen for beslutningen om å stenge ned det aktive fondet.

“Jeg kan ikke utelukke at årene fremover vil ligne på den perioden vi har opplevd i markedene det siste året. I dette perspektivet kjenner jeg en gnagende uro for vår evne til å håndtere et slikt investeringsklima på en god måte. Som ansvarlig for fondets investeringer, anser jeg at det ikke er ansvarlig å forvalte andre folks penger om man ikke fullt ut kjenner seg trygg på sin egen evne til å levere avkastning i tråd med fondets målsetting. Da er det bedre å sette punktum og tilbakebetale kapitalen til andelseierne”, skriver Torbjörn Olofsson.

Ambrosia-sjefens avskjedsbrev er tilgjengelig i sin helhet på Investardygnet.se:http://investerardygnet.se/2018/07/31/har-tackar-sveriges-basta-rante-investerare-for-kaffet/


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER