• OPPDRAGSARTIKKEL

SKAGEN m2: Sterkt andre kvartal, fortsatt positivt marked

OSLO (Fondene TDN Direkt) Eiendomsfondet SKAGEN m2 hadde et sterkt andre kvartal både i absolutt og relativ forstand, og fortsatte å vise styrke mot både sammenlignbare eiendomsfond og andre sektorer.

Det skriver porteføljeforvalter Michael Gobitschek i kvartalsrapporten for det globale eiendomsfondet SKAGEN m2, som steg 5,1 prosent i kvartalet.

I juni falt fondet med 2,4 prosent, mens referanseindeksen (MSCI ACWI Real Estate IMI ex REITS Net Total Return Index USD) falt 4,0 prosent.

Fondet er siden årsskiftet ned 1,2 prosent per 30. juni, mens referanseindeksen er ned 3,5 prosent.

I andre kvartal var rentebevegelsene ikke like sterke som i første, noe som ga noen positive signaler på det amerikanske eiendomsmarkedet, skriver Michael Gobitschek. Europeiske eiendom fortsatte fortsatte å fungere bra, drevet av solid vekst, lavere ledighet og økende verdi, særlig i hovedstaden, fortsetter han.

SKAGEN m2s beste og dårligste posisjoner i andre kvartal. (Kilde: SKAGEN Fondene)

SKAGEN m2s beste og dårligste posisjoner i andre kvartal. (Kilde: SKAGEN Fondene)

Fondets beste bidragsyter i andre kvartal var D. Carnegie og Catena. D. Carnegie fortsatte å erverve utleieboliger i Stockholmsområdet, og aksjen ble hjulpet av budene på Victoria Park fra Starwood Capital og Vonovia, som ifølge forvalteren viser at det fortsatt er interesse for sektoren i Sverige.

Selv logistikkoperatøren Catena fortsatte å tilegne seg eiendom, og aksjen kastet godt av seg. Drevet av raskt voksende e-handel, er lager og logistikk fremdeles den mest attraktive eiendomsgruppen, skriver forvalteren, og påpeker at Catena, til tross for prisøkning det siste året, handles til en rabatt mot sine europeiske peers.

Porteføljens svakeste bidrag i andre kvartal kom fra argentinske IRSA, som ifølge forvalteren falt til tross for god operasjonell utvikling og positive selskapsnyheter. Michael Gobitschek skriver at årsaken til kræsjet i aksjen er Argentinas makro- og valutaforhold. Men i slutten av kvartalet ble det klart at landet til neste år vil bli inkludert i MSCI Emerging Market Index, som forvalteren anser som veldig positivt.

Den nest svakeste aksjen i andre kvartal var den brasilianske bedriften MRV Engenharia. Selv om det ikke kom noen negative selskapsspesifikke nyheter, men heller et ugunstig miljø i form av makro og valuta, skriver porteføljesjefen.

I kvartalet ble det lagt til to nye aksjer. Kinesisk Vanke erstattet posisjonen i indiske Oberoi Properties, som ble solgt tidligere i år.

Michael Gobitschek skriver at Vanke, gitt sin størrelse og sterke balanse, er en av de dominerende utviklerne i Kina med fokus på såkalte Tier 1 og Tier 2-byer. Selskapet rapporteres å handle med en ordentlig rabatt, hovedsakelig på grunn av den gjennomtenkte oppkjøpsstrategien og usikkerheten i aksjonærstrukturen.

SKAGEN m2s investeringsteam mener at Vanke langsomt bygger opp tilbakevennende leieinntekter, noe som vil redusere den iboende volatilitetsrisikoen etter hvert som boliger utvikles.

Det andre nye tillegget til porteføljen er finske Kojamo, der fondet investerte til en god rabatt sammenlignet med bokført verdi i forbindelse med børsnoteringen i juni, skriver forvalteren. Kojamo er den største og mest kjente utleieren i Finland, med fokus på sentrum av Helsinki, skriver Michael Gobitschek, som legger vekt på selskapets pipeline-vekst kombinert med sterk kontantstrøm fra leieavtaler. Forvalteren ser Kojamo som et selskap med lav risikoprofil, i tillegg til vekstmuligheter, og konstaterer at selskapets portefølje har fungert bra siden starten.

SKAGEN M2s ti største plasseringer per 30. juni. Porteføljen inneholder 30 plasseringer, hvorav de ti største representerer 48,7 prosent av fondets eiendeler. (Kilde: SKAGEN Fondene)

SKAGEN M2s ti største plasseringer per 30. juni. Porteføljen inneholder 30 plasseringer, hvorav de ti største representerer 48,7 prosent av fondets eiendeler. (Kilde: SKAGEN Fondene)

Michael Gobitschek skriver at forholdene for eiendom fortsatt er gunstige, med lave renter og ekspanderende økonomier globalt. Han forklarer at den positive utviklingen i inntjening per aksje og vekst i bokført verdi fortsetter generelt og støttes av robust driftsutvikling, fallende finansieringskostnader og redusert gjeld. I tillegg ser forvalteren økende initiativer vedrørende kapitalallokering, som for eksempel tilbakekjøp av aksjer og utbytte, og fremhever dette som en positiv faktor.

Forvalteren tror på fortsatt oppkjøpsaktivitet i sektoren, ettersom verdsettelsesforskjellene mellom noterte og unoterte er fortsatt høye, noe som kan gi muligheter.

Verdsettelsene i SKAGEN M2s portefølje er oppgitt å være i tråd med eller under historisk gjennomsnitt i forhold til substansverdi. Dette støttes av solide balanser, etterspørseldrevet leievekst og lav eller forbedret ledighet, skriver forvalteren.


Tjenesten Fonder Direkt er produsert av Nyhetsbyrån Direkts fondsredaksjon, som er frikoblet fra Direkts øvrige redaksjon. Materialet kan vara finansiert og produsert etter avtale med en ekstern part, og i så tilfelle markert på "Oppdragsartikkel" over rubrikken.


TAGGER